TOTUS TUUS. Misterium muzyczne – Soundtrack [maj 2014 r.]

TOTUS TUUS. Misterium muzyczne – Soundtrack [maj 2014 r.]

Totus tuus… – misterium muzyczne – powstający spektakl, nazwany w podtytule “muzycznym misterium” odwołuje się do wielowiekowej chrześcijańskiej tradycji hymnografii, poświęconej Maryi; twórców interesuje nie tyle ścisły wykład mariologii, co raczej recepcja życia Maryi, ludzkiej matki Boga. Pojawiające się w spektaklu wątki biograficzne z życia Jana Pawła II, biografii tyleż zobowiązującej moralnie (sylwetka wybitnego człowieka), co wyrastającej z szerzej pojętego tła historyczno – społecznego, mają uwypuklić proces dojrzewania Wojtyły do wypowiedzenia w myśl nabożeństwa św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, słów zawierzenia Matce Boga: Totus Tuus (Cały Twój). Continue reading

Ludus Paschalis – średniowieczne nieszpory w Katedrze elbląskiej [30.08.2008 r.]

Ludus Paschalis – średniowieczne nieszpory w Katedrze elbląskiej [30.08.2008 r.]

Paschalia Elbingensia to Festiwal, który ma być czasem refleksji i zadumy, ale także wielkiej radości i nadziei. Na Festiwal składają się spektakle teatralne i koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu uznanych artystów i muzyków. Elbląska Wielkanoc powstała z potrzeby dzielenia się dobrą nowiną poprzez szeroko pojętą sztukę. Continue reading