Categories: Bez kategorii

Święcenia diakonatu i prezbiteratu A. D. 2020.

Diecezja elbląska ma dwóch nowych księży. 30 maja 2020 roku w katedrze św. Mikołaja w Elblągu święcenia przyjęli: ks. Damian Winiarz (szafarz święceń: bp Jacek Jezierski) i ks. Michał Semeniuk (szafarz: bp Wojciech Skibicki). Dzień wcześniej, 29 maja 2020 roku święcenia diakonatu otrzymał dn Patryk Jaszkowski (szafarz: bp Jacek Jezierski).

Fotorelacja Gościa Elbląskiego – diakonat: TUTAJ! – prezbiterat: TUTAJ! oraz TUTAJ!