SONY DSC

Dziś (2 Października) o godz. 20.00 zaczynamy nasze rekolekcje seminaryjne, które zakończą się w piątek 6 Października w godzinach wieczornych. W tym roku rozważania rekolekcyjne przeprowadzi dla nas dominikanin z klasztoru w Łodzi o. Norbert Kuczko OP . Będzie to szczególny czas dla braci, z trzeciego roku, którzy w sobotę przyjmą strój duchowny i dla braci z roku piątego, którzy w tym samym dniu wyrażą przed biskupem swoją gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.

Czas rekolekcji to moment zadumy, ale też wytężonej pracy duchowej. Potrzeba będzie nam dużo siły, by zmierzyć się z naszymi słabościami i usłyszeć cichy głos Boga mówiącego w naszych sercach. Dlatego w oczekiwaniu na czas świętych rekolekcji prosimy Was Drodzy Przyjaciele o modlitwę i wsparcie duchowe.