bociany synod

21 Października 2017r. w naszym seminarium odbyła się III sesja plenarna I Synodu Diecezji Elbląskiej. Matki i ojcowie synodalni zebrali się pod przewodnictwem Biskupa Elbląskiego ks. bpa dr Jacka Jezierskiego, aby podjąć refleksje nad historią, teraźniejszością i przyszłością naszej diecezji. Synod odbywa się pod hasłem „Dojrzali w wierze i życiu”.  

Obrady III Sesji plenarnej rozpoczęło nabożeństwo Słowa Bożego poprowadzone przez ks. dra Piotra Towarka – sekretarza synodu oraz wykładowcę muzyki kościelnej i liturgiki w naszym seminarium. Najważniejszym punktem części modlitewnej była medytacja fragmentu listu św. Pawła Apostoła do Efezjan, której przewodniczył Biskup Elbląski. Kolejnym punktem spotkania synodalnego był wykład ks. prof. dr. hab. Zdzisława Kroplewskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Dojrzałość: osobowość, religijność”. Na zakończenie sesji ks. prof. dr hab. Stefan Ewertowski – sekretarz generalny synodu zaprezentował projekt dokumentu odnowy pastoralnej. Kulturalnym ubogaceniem III sesji plenarnej elbląskiego synodu była muzyka w wykonaniu zespołu „Capella Sancti Nicolai”.

Więcej informacji na stronie Diecezji Elbląskiej: http://diecezja.elblag.pl/home/show/za-nami-iii-sesja-pelnarna-i-synodu-diecezji-elblaskiej-21-padziernika-2017/