face-1370955_1920

4 grudnia w naszym seminarium odbyła się XII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa: Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności. Organizatorami spotkania były elbląskie uczelnie wyższe: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu. W tym roku spotkanie poświęcone było zagadnieniu „dialogu”.

Sesja rozpoczęła się o godz. 15.30. W auli naszego seminarium gości przywitał ks. dr Grzegorz Puchalski moderator spotkania. Pierwszym prelegentem była pani dr hab. Aneta Lica z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Tematy przedłożenia brzmiał: Kazania świętokrzyskie i Kazania gnieźnieńskie jako pierwsze kroki w kierunku dialogu Kościoła z wiernymi. Kolejnym gościem konferencji był prof. dr hab. Mieczysław Plopa, z EUHE, który w swoim wystąpieniu mówił na temat Dialogu małżeńskiego. Pierwszą część spotkania zakończył wykład filozoficzny o temacie: Dialog według Martina Bubera ks. dra Sławomira Małkowskiego z WSD w Elblągu.

 Drugą częścią konferencji był Panel dyskusyjny o temacie Warunki, formy, cele dialogu… uczestnikami panelu byli: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM w Olsztynie; ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM; dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM.

Więcej informacji na stronie Diecezji Elbląskiej