mini

Przypominamy, że pozostały już jedynie DWA dni, aby zgłosić chęć udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim WSD. Wszelkie informacje: patrz plakat, oraz http://wsdelblag.pl/?p=8812Plakat V Konkursu