Dziś o godzinie 9.15, uroczystą Mszą Świętą rozpoczął się kurs lektorski. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Łukasz Golec. Ks. Łukasz mówił do zebranych ministrantów, że aby być dobrym lektorem należy żyć Słowem Bożym, pogłębiać wiedze na Jego temat i otaczać to Słowo należytym szacunkiem. Po Mszy Świętej ministranci zgromadzili się w auli, aby wysłuchać pierwszego wykładu.

Przygotowane w ramach kursu wykłady i ćwiczenia mają pomóc przyszłym lektorom w jak najlepszym wykonywaniu obowiązków wynikających z tej funkcji. W programie kursu zaplanowane zostały zajęcia z fonetyki, liturgiki czy biblistyki.

Głównym organizatorem kursu lektorskiego jest Koło Powołaniowe WSD.

fot. P. Kreczman