WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY

Mamy przyjemność poinformować o realizacji projektu pn. Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej realizowanego przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej

Projekt jest współfinansowany ze środków:

 • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 oraz Budżetu Państwa
 • Nazwa i numer Osi priorytetowej: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
 • Nazwa i numer Działania: 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych
 • Całkowita wartość projektu: 3 657 935,80 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 2 473 987,71 PLN

Głównym celem projektu jest: Restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych w Elblągu drogą do rozbudowy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Miasta Elbląg
 • Nadanie nowych funkcji obszarom poprzemysłowym Miasta Elbląg
 • Powstrzymanie fizycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturalnej degradacji obszarów poprzemysłowych w Elblągu
 • Poprawa wizerunku miasta jako centrum edukacyjnego
 • Wzmocnienie roli edukacji i oświaty na rzecz zwiększenia atrakcyjności Miasta Elbląg.

Założenia projektu:

Założeniem projektu jest zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych poprzez rozbudowę Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej.

Projektowana rozbudowa polegać będzie na zabudowie wewnętrznego dziedzińca otoczonego obecnie z trzech stron (wschodniej, południowej i zachodniej) zabudowaniami Seminarium.

Projekt zakłada likwidację istniejących parterowych budynków gospodarczych oraz parterowy krużganek stanowiący łącznik pomiędzy budynkami seminarium. Projektuje się przymknięcie dziedzińca od strony północno – wschodniej dwukondygnacyjnym budynkiem-skrzydłem powiązanym z istniejącą częścią seminarium. Wnętrze kompleksu zagospodarowane zostanie poprzez parterową zabudowę auli. Ponadto w miejscu likwidowanego parterowego budynku garażowo-gospodarczego projektuje się parterowy garaż na cztery samochody formą nawiązujący do projektowanej rozbudowy seminarium. Kolejnym etapem będzie niezbędne wyposażenie rozbudowanej infrastruktury.

Realizacji projektu doprowadzi ponadto do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Miasta Elbląg oraz pozwoli nadanie obszarom poprzemysłowym Miasta Elbląg nowych funkcji. Co niezwykle ważne projekt powstrzyma fizyczną degradację obszarów poprzemysłowych oraz wzmocni rolę edukacji w Mieście Elbląg, a także zapewni wysoką jakość usług edukacyjnych.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

 • zamknięcie procesu rewitalizacji obszaru poprzemysłowego w dostosowaniu do nowych funkcji
 • przebudowa bazy materialnej, poprzemysłowej, objętej ochroną prawną, w dostosowaniu do nowych zadań,
 • podniesienie standardu estetyki, przestrzeni publicznej w mieście
 • uzupełnienie bazy dydaktycznej, także dla działalności okołodydaktycznej; kulturalnej do wymaganego minimum,
 • podniesienie standardu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu

no images were found