amicusNasze Seminarium powołało do życia, za zgodą Biskupa Elbląskiego, fundację o nazwie „Fundacja Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej Amicus”. Celem działań Fundacji jest:
1)    wspieranie formacji alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej,
2)    wspieranie działalności i rozwoju Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej,
3)    pomoc stypendialna dla alumnów,
4)    działalność w dziedzinie edukacji, kultury oraz działalność  charytatywna,
5)    wspieranie działań konserwatorskich i rewitalizacyjnych.
Powyższe cele Fundacja realizować będzie przez działanie zgodne z przyjętym i zatwierdzonym statutem.
RADA FUNDACJI:
Zenon Lecyk – prezes
Jan Redzimski-€ wiceprezes
Barbara Malec -€ sekretarz
Członkowie: Maciej Romanowski, Ireneusz Ziemiński
ZARZĄD FUNDACJI:
Sławomir Sadowski – prezes
Izabela Galicka – wiceprezes
Małgorzata Ressel – sekretarz
Dane Fundacji:
KRS: 0000444310
REGON: 281486803
NIP: 578-311-20-82
Adres: 82-300 Elbląg, ul. Bożego Ciała 10
Konto: Bank PeKao S.A. O. II/Elbląg, ul. Stary Rynek 18a
Nr konta: 04 1240 2265 1111 0010 4987 1293

www.wsdelblag.pl/amicus