amicusNasze Seminarium powołało do życia, za zgodą Biskupa Elbląskiego, fundację o nazwie „Fundacja Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej Amicus”. Celem działań Fundacji jest:
1)    wspieranie formacji alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej,
2)    wspieranie działalności i rozwoju Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej,
3)    pomoc stypendialna dla alumnów,
4)    działalność w dziedzinie edukacji, kultury oraz działalność  charytatywna,
5)    wspieranie działań konserwatorskich i rewitalizacyjnych.
Powyższe cele Fundacja realizować będzie przez działanie zgodne z przyjętym i zatwierdzonym statutem.
W skład Rady Fundacji weszli: Halina Sałata – prezes, Zbigniew Orzech – wiceprezes, Bożena Thiel – sekretarz, oraz członkowie: Antoni Fila, Julian Grzanko, Janusz Hochleitner, Wojciech Kaczorowski, Maciej Romanowski i ks. Roman Thiel jako delegat Biskupa Elbląskiego.
Zaś w skład Zarządu weszli: Janusz Jaskulski – prezes, Regina Pych – wiceprezes, Ewa Batko – sekretarz oraz członkowie: Anna Grabowska i Cezary Altman. Członkowie Rady i Zarządu będą się starać, aby w pełni zrealizować postawione im cele. Już podjęli pierwsze zadanie. Fundacja była współorganizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Wyższych Seminariów Duchownych. Fundacja jest organizatorem konferencji pani Gabriele Kuby nt. ideologii genderowej (27. 05. godz. 19.00) oraz spotkania z o. Adamem Szustakiem, OP (13. 06. godz. 19.00). W planach są kolejne przedsięwzięcia. Są to początki pracy Fundacji. Dalsze miesiące i lata pokażą skuteczność jej działań.
Dane Fundacji:
KRS: 0000444310
REGON: 281486803
NIP: 578-311-20-82
Adres: 82-300 Elbląg, ul. Bożego Ciała 10
Konto: Bank PeKao S.A. O. II/Elbląg, ul. Stary Rynek 18a
Nr konta: 04 1240 2265 1111 0010 4987 1293

www.wsdelblag.pl/amicus