Klerycki Krąg Akademicki „Gutta”
im. bł. ks. phm.  Stefana Wincentego Frelichowskiego

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. – Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym kapaniem.

 

Lista członków:

Al. Mateusz Kaźmierczak – Przewodniczący Kręgu

  • Al. Piotr Kreczman
  • Al. Marcin Nieścigorski

Klerycki Krąg  Akademicki przy Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej powstał w 1997 roku z inicjatywy harcerzy będących na pierwszym roku studiów w seminarium oraz za aprobatą ks. Rektora Stefana Ewertowskiego. Dotychczas Przewodniczącymi Kręgu byli: Sławomir Bielasiewicz, Ireneusz Netzel, Adrian Szymański, Jakub Wydra, Łukasz Ciepliński, Jakub Altman oraz Piotr Kanarek. Obecnie funkcję tę pełni Mateusz Kaźmierczak.

W roku 2001 Krąg przyjął nazwę „Gutta” i hasło przewodnie: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. „Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym kapaniem”. W tym samym roku patronem Kręgu został wybrany bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski.

Głównym celem Kręgu jest pogłębianie życia sakramentalnego i wzbudzanie większej świadomości roli religii w życiu każdego człowieka, a szczególnie Harcerza. Wszystkie zadania realizujemy we współpracy z harcerzami z Elbląga i okolic.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca wspólnie uczestniczymy we Mszy św. (kościół Bożego Ciała, godzina 15:00). Spotykamy się także na różnego rodzaju nabożeństwach i czuwaniach. Ponadto każdego roku pod koniec kwietnia uczestniczymy wraz z elbląskimi harcerzami w Pieszej Pielgrzymce do Świętego Gaju – miejsca męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Klerycki Krąg Akademicki współtworzy również Centra Duchowe na zlotach ZHP, angażując się tym samym w duszpasterstwo harcerzy.

Nasz adres mailowy: kkaelblag@gmail.com

Klerycki Krąg Akademicki „Gutta” im. bł. ks. phm. S.W. Frelichowskiego