Modlitwa o powołania

Święta Maryjo, Dziewico Niepokalana, Królowo Apostołów i Pośredniczko wszelkich łask. Posłuszni poleceniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa: „Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” i zatroskani o rozwój Jego Królestwa na ziemi, do Ciebie zwracamy się o wspomożenie. Wyproś liczne, gorliwe i święte powołania kapłańskie dla naszej Diecezji Elbląskiej, która przed wiekami została uświęcona męczeńską krwią świętego Wojciecha i przykładem życia błogosławionego Władysława Demskiego.Daj Panie, aby wszyscy, których od wieków do swojej świętej służby wybrałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali: strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili błogosławionego połączenia z Tobą.

Niech więc nie brakuje tych, którzy pałając miłością do Chrystusa, podejmą trud pójścia za Nim na wzór Apostołów i zaspokoją ludzkie pragnienia.

 

Niepokalana Matko, Patronko naszego Seminarium Duchownego oręduj za nami i miej nas w swojej przemożnej opiece.  

Wychowawczyni powołań kapłańskich módl się za nami.

Błogosławiony Władysławie Demski, Patronie kapłanów Diecezji Elbląskiej módl się za nami. 

Błogosławiony Janie Pawle II módl się za nami. Amen.

 

 

Modlitwa o dobre wykorzystanie czasu

Boże mój, naucz mnie dobrze wykorzystywać czas, który mi wyznaczyłeś, abym go dobrze wypełnił nic z niego nie tracąc. Naucz mnie przewidywać bez udręki. Naucz mnie wyciągać korzyści z popełnionych błędów, bez pogrążania się w ich rozpamiętywaniu. Przyjdź mi z pomocą, gdy zaczynam służbę, gdyż właśnie wtedy czuję się słabym. Czuwaj nad moim skupieniem, gdy pracuję i nade wszystko dopełniaj niedoskonałości w moim dziele.

Modlitwa do Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne złe duchy, które na zgubę dzusz ludzkich po tym świece krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Modlitwa codzienna Przyjaciół
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej

Panie Jezu Chryste, który oddałeś Swe życie dla zbawienia ludzi i stałeś się Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Racz ich otoczyć łaską Swego błogosławieństwa, oddalaj od nich wszelkie pokusy, umacniaj w świętości, aby ochoczo i z oddaniem poznawali Ciebie i w ten sposób przygotowali się do zaszczytnej służby w Twoim Kościele. W szczególny sposób polecamy Ci kleryków, wychowawców i wykładowców Elbląskiego Seminarium. Ukarz im sens i wartość powołania, aby sami Ciebie coraz bardziej kochali i jednoczyli się z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.