Są to księża wychowawcy, którzy odpowiedzialni są za naszą formację i przygotowanie do przyjęcia święceń kapłańskich.

 

Rektor: Ks. kan. dr Sławomir Małkowski

 

Prefekt: Ks. mgr lic. Piotr Szafrański

 

Ojciec Duchowny: Ks. dr Marcin Pinkiewicz

 

Dyrektor Ekonomiczny: Ks. kan. Jerzy Cholewiński