Są to księża wychowawcy, którzy odpowiedzialni są za naszą formację i przygotowanie do przyjęcia Święceń Kapłańskich.

 

Rektor: Ks. kan. dr Sławomir Małkowski

Prefekt: Ks. mgr lic. Piotr Szafrański

Ojciec Duchowny: Ks. dr Marcin Pinkiewicz

Dyrektor Ekonomiczny: Ks. Jerzy Cholewiński