Modlitwa harcerska

sł., muz.: S. Bugajski

O Panie Boże, Ojcze nasz
W opiece Swej nas miej
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz
Nam pomóc zawsze chciej

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć
Harcerskim prawom życia, dnia
Wiernymi zawsze być

O daj nam zdrowie dusz i ciał
Swym światłem zanurz noc
I daj nam hart tatrzańskich skał
I twórczą wzbudź w nas moc

Na szczytach górskich czy wśród łąk
W dolinach bystrych rzek
Szukamy śladów Twoich rąk
By życie z Tobą wieść

Przed nami jest otwarty świat
Za nami tyle dróg
Choć wiele ścieżek kusi nas
Lecz dla nas tylko Bóg

 

MODLITWA GEN. ROBERTA BADEN-POWELLA

 

Panie Jezu Chryste, któryś nam dał hasło „Czuwajcie” i któryś dał mi łaskę, bym je sobie przyjął za zasadę życia, dopomóż mi, abym pozostał wierny.

 

Niechaj każda chwila żywota zastaje mnie czuwającym w gotowości wypełniania obowiązków, miłującym prawdę, czyniącym dobro, oddanym Kościołowi, wiernym Ojczyźnie, gotowym zawsze przebaczyć, zawsze pomóc, uśmiechniętym w cierpieniu, czystym w sercu, nieskalanym ciałem.

 

Oto Panie, ślady Twych stóp. Za nimi pragnę iść, mimo wszelkich przeciwności. Bez strachu i bez skazy, z duszą i czołem podniesionym. Oto moje przyrzeczenie chrześcijanina i skauta. Na mój honor, nie poddam się złu, ufając, Panie Jezu, Twojej miłości i Twojej łasce. Amen.

 

 

MODLITWA HARCERSKA KS. JANA MAUERSBERGERA

 

Wszechmogący Miłosierny Boże,
-który przemawiasz do serc i dusz ludzkich przedziwną świata harmonią i niewysłowioną pięknością i potęgą przyrody,
-który dajesz wszelkiemu stworzeniu moc życia,
-któryś obdarzył w Twojej hojnej i nieograniczonej szczodrobliwości człowieka rozumem i łaską zbawienia,
-któryś dał nam Syna Swego i ustanowił Kościół ku opiece nad duszami naszymi,
-który nie odmawiasz mej pokornej prośbie, spraw, abyśmy wiernie i niezachwianie trwali w Twej świętej wierze, a Ojczyźnie naszej, Polsce, i Przyrzeczeniu Harcerskiemu zawsze byli wierni.

 

Niech Twoja Przenajświętsza mądrość czuwa nad myślami. Strzeże uczynków i prostuje drogi nasze, byśmy Twą Ewangelią kierowani, a łaską uświęceni, wypełniali Twoje przykazania i rozumnie żyli ku Twej chwale, Duchu Święty, Boże -prowadź nas.

 

Maryjo, Święta Boża Rodzicielko – Królowo Polski, kieruj krokami naszymi, bądź naszą Orędowniczką u Syna Twego i miej nas zawsze w Twej przemożnej opiece.
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży polskiej, Wszyscy Święci i Święte Polskie – módlcie się za nami. Amen.

 

 

MODLITWA BŁ. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO

 

Być prawdziwym harcerzem
Nie jestem tym, jakim powinienem być i chciałbym być, ale nie mam do tego chęci. Dziś w największej depresji ducha piszę te słowa. I strząsnąć się chcę z tego stanu, w którym jestem. Wyrwać się z niego. Stać się człowiekiem, być użytecznym. Siły moje tego nie dokonają. Ale w najgłębszej pokorze, klękam dziś przed Tobą Boże. Odczuwam w całej pełni nicość i ułomność moją. Zwracam się do Ciebie, któryś mnie takim stworzył i który mnie prowadzisz. Boże, wyzwól mnie z tego stanu, w jakim dziś jestem. Chcę być innym. Chcę być prawdziwym harcerzem. Postępować tak w życiu, jak mi nakazuje myśl i sumienie. Daj mi Twą łaskę. Ja z nią współdziałać będę i po harcersku wydobyć się chcę z tego upadku duchowego. Daj mi poczucie wartości. Ale nie tylko sugestywne poczucie, lecz chcę prawdziwą wartość w sobie wyrobić. Boże, zupełnie się w ręce Twoje oddaję. Daj mi krok po kroku iść w górę. Święty Jerzy pomóż mi odnieść zwycięstwo nad samym sobą. Amen.

 

MODLITWA PRZED ZBIÓRKĄ HARCERSKĄ

 

Boże, Ojcze nasz, rozpoczynamy naszą zbiórkę w imię Twoje. Pobłogosław nas, abyśmy byli dobrymi, bo Ty jesteś samą Dobrocią. Daj, abyśmy mieli oczy i serca otwarte,

 

daj, by nasze słowa przynosiły wszystkim radość, daj by nam dobrze było razem, bo Ty Chryste jesteś wśród nas.

 

Matko Boska Częstochowska módl się za nami.

 

MODLITWA PO ZBIÓRCE HARCERSKIEJ

Panie, niech ziarno naszej dzisiejszej pracy przyniesie plon ofiarnej służby harcerskiej. Amen

 

MODLITWA ZLOTOWA
Gniezno – Jasna Góra

 

O, Panie Boże, Ojcze nasz! Stajemy przez Tobą i prosimy:
-niech każda chwila harcerskiego życia będzie umiłowaniem prawdy, czynieniem dobra, zwyciężaniem zła,
-naucz nas kroczyć śladami Twojego Syna i świadczyć o Jego Miłości, nieść orędzie dobra i pokoju,
-czuwaj nad naszymi rodzinami, rodziną harcerską i skautową.
-daj nam odwagę głoszenia Ewangelii,
-przyjmij nasze Przyrzeczenie, które życiem poświadczamy:

 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

 

Harcerską wędrówkę po ścieżkach życia oddajemy Tobie, Maryjo, Królowo świata i Polski, Matko Harcerskiej Rodziny.
Składając wotum Harcerstwa Polskiego przed Twym świętym obliczem do Boga wołamy

 

Jesteśmy!
CZUWAJ!

 

Modlitwa przed odprawą instruktorską

 

Boże, prosimy o światło Ducha świętego, aby nasza odprawa była błogosławioną w poznaniu obowiązków naszej służby – pochylania się nad młodymi, których nam powierzasz. Daj, aby nasz język był instrumentem serca, nasze myśli i decyzje odważne, szlachetne, godne naszych poprzedników, których dusze modlitwą otaczamy. Spraw, Boże, aby wszystko było ku Twej chwale. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, za wstawiennictwem Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski. Amen.

 

Modlitwa przed zbiórką instruktorską

 

Boże, Ojcze nasz, rozpoczynamy naszą zbiórkę w imię Twoje. Pobłogosław nas, abyśmy byli dobrymi, bo Ty jesteś samą Dobrocią. Daj, abyśmy mieli oczy i serca otwarte, daj, by nasz język radował, daj, by nam dobrze było razem, bo Ty Chryste jesteś wśród nas. Matko Boża Częstochowska, wspomagaj nas, módl się za nami.

 

albo

 

Panie Jezu, zaczynamy naszą zbiórkę. Pomóż nam być lepszymi. Daj nam język serca, otwarte oczy, pogodę, pragnienie służby Tobie, Polsce i drugiemu człowiekowi. Prosimy o to przez Matkę Twoją, a naszą Królowa, Jasnogórską Panią. Amen.

 

albo

 

Spójrz, Boże, na nasza służbę harcerską. Spraw łaskawie, aby osiągnięcia tej zbiórki czyniły nas bardziej oddanymi Dobru i Prawdzie, głębszymi i mężniejszymi w realizowaniu Prawa Harcerskiego na co dzień. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa po zbiórce instruktorskiej

 

Dziękujemy Ci, Boże za oświecenie naszych umysłów w poznaniu tajemnic Twojej woli w naszej służbie. Spraw, aby te wartości, które poznaliśmy z łaskawości Twojej, zostały innym objawione, a przede wszystkim młodzieży harcerskiej! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA ZLOTOWA
Gniezno – Jasna Góra

 

O, Panie Boże, Ojcze nasz! Stajemy przez Tobą i prosimy:
-niech każda chwila harcerskiego życia będzie umiłowaniem prawdy, czynieniem dobra, zwyciężaniem zła,
-naucz nas kroczyć śladami Twojego Syna i świadczyć o Jego Miłości, nieść orędzie dobra i pokoju,
-czuwaj nad naszymi rodzinami, rodziną harcerską i skautową.
-daj nam odwagę głoszenia Ewangelii,
-przyjmij nasze Przyrzeczenie, które życiem poświadczamy:

 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

 

Harcerską wędrówkę po ścieżkach życia oddajemy Tobie, Maryjo, Królowo świata i Polski, Matko Harcerskiej Rodziny.
Składając wotum Harcerstwa Polskiego przed Twym świętym obliczem do Boga wołamy

 

Jesteśmy!
CZUWAJ!

 

MODLITWA NACZELNEGO KAPELANA ZHP
w czasie przekazania na Jasną Górę wotum harcerskiego podczas
Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Zegrzu 1995 r.

 

Maryjo! Królowo Świata i Polski Królowo! Matko harcerskiej rodziny, którą łączy Polska. Oto my, harcerki i harcerze stajemy znów przed Tobą, składając Wotum Harcerstwa Polskiego przed Twym Świętym Obliczem i do Boga wołamy, Tego, który jest naszym Panem:
Boże, który dajesz nam życie: ogromne, bogate w nadzieję – bądź zawsze z nami na drodze wielkiej przygody harcerskiej;
Boże, Ty, który jesteś, bądź nam Przewodnikiem i Przyjacielem;
Boże, Ty, który jesteś, prowadź nas Swoim przykładem, oświecaj nas Swoim Słowem;
Boże, Ty, który jesteś, umacniaj nas potęgą Twojego życia i spraw, abyśmy mogli poświęcać całe nasze życie miłowaniu Ciebie i służeniu Tobie przez oddanie się nas samych.

 

Umocnij naszą wolę Swoją łaską, aby każdy z nas potrafił być człowiekiem sumienia i słowa, być pożytecznym i nieść pomoc bliźnim, widzieć w każdym człowieku bliźniego i uważać każdego za brata, postępować po rycersku, miłować przyrodę i poznawać ją. Wspomagaj nas Panie, abyśmy mogli być człowiekiem: karności i posłuszeństwa, pogodnie patrzącymi na świat. Ucz nas, jak dostrzegać Twoją obecność w nas samych, drugim człowieku i otaczającym świecie, jak być czystym w myśli, w mowie, uczynkach i nie ulegać nałogom.

 

Wypełniając Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie chcemy wzrastać w łasce Twojej. My, polscy harcerze i harcerki z kraju i zagranicy wołamy do Ciebie Maryjo – Czuwamy!

 

Naczelny Kapelan  Związku Harcerstwa Polskiego  Ks. Jan Ujma

 

 

Modlitwa przed odprawą instruktorską

 

Boże, prosimy o światło Ducha świętego, aby nasza odprawa była błogosławioną w poznaniu obowiązków naszej służby – pochylania się nad młodymi, których nam powierzasz. Daj, aby nasz język był instrumentem serca, nasze myśli i decyzje odważne, szlachetne, godne naszych poprzedników, których dusze modlitwą otaczamy. Spraw, Boże, aby wszystko było ku Twej chwale. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, za wstawiennictwem Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski. Amen.

 

Modlitwa przed zbiórką instruktorską

 

Boże, Ojcze nasz, rozpoczynamy naszą zbiórkę w imię Twoje. Pobłogosław nas, abyśmy byli dobrymi, bo Ty jesteś samą Dobrocią. Daj, abyśmy mieli oczy i serca otwarte, daj, by nasz język radował, daj, by nam dobrze było razem, bo Ty Chryste jesteś wśród nas. Matko Boża Częstochowska, wspomagaj nas, módl się za nami.

 

albo

 

Panie Jezu, zaczynamy naszą zbiórkę. Pomóż nam być lepszymi. Daj nam język serca, otwarte oczy, pogodę, pragnienie służby Tobie, Polsce i drugiemu człowiekowi. Prosimy o to przez Matkę Twoją, a naszą Królowa, Jasnogórską Panią. Amen.

 

albo

 

Spójrz, Boże, na nasza służbę harcerską. Spraw łaskawie, aby osiągnięcia tej zbiórki czyniły nas bardziej oddanymi Dobru i Prawdzie, głębszymi i mężniejszymi w realizowaniu Prawa Harcerskiego na co dzień. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa po zbiórce instruktorskiej

 

Dziękujemy Ci, Boże za oświecenie naszych umysłów w poznaniu tajemnic Twojej woli w naszej służbie. Spraw, aby te wartości, które poznaliśmy z łaskawości Twojej, zostały innym objawione, a przede wszystkim młodzieży harcerskiej! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa harcerza
wg św.Ignacego Loyoli

 

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży, proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku, ofiarować się, a nie szukać nagrody innej prócz poczucia, że spełniłem Twoją Najświętszą wolę. Amen.

 

Modlitwa zastępowego

 

Panie Jezu Chryste, który mimo moich słabości wybrałeś mnie na przywódcę i opiekuna moich braci harcerzy, spraw, aby moje słowo i mój przykład prowadziły ich ścieżkami twojego prawa, abym im umiał wskazywać twoje Boskie ślady w przyrodzie, którą stworzyłeś i nauczać czego pragniesz, abym prowadził swój zastęp krok za krokiem, każdego dnia do Ciebie, o mój Boże, aż do spotkania na obozie odpoczynku i radości, gdzie sam rozbiłeś namioty dla Siebie i dla nas na wieczność. Amen.

 

Modlitwa w służbie człowiekowi

 

Dobry Boże! Syn Twój, a PAN nasz, Jezus Chrystus, przyjął naturę człowieka, aby „nam służyć, a nie by Jemu służono”, aby „przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc”. Podobnie każdy z nas, sam potrzebując bliźniego, służy innym. Obyśmy wszyscy pamiętali o sprawiedliwości i miłości bliźniego. Obudź w nas, o Boże, te zdolności, które włożyłeś w sumienie człowieka i w serca nasze, i spraw, abyśmy nie szukali siebie, ale dobra naszych braci.

 

Pomóż łaskawie nie zniechęcać się niewygodami pracy, ale przypomnij, że na Twojej jesteśmy służbie Przypominaj nam nieustannie, że powołaniem naszym jest dobrze czynić i widzieć Chrystusa w tych, którym służymy. Nie dla zapłaty chcemy spełniać nasze obowiązki, ale jedynie pragniemy kochać swoją służbę i chętnie z innymi „nosić brzemiona” Twojego krzyża, aż dojdziemy do życia, w którym panuje prawo miłości. Amen.

 

Modlitwa wędrowników

 

Panie Jezu Chryste, który uczyniłeś dla nas Samego Siebie Drogą życia. Oświecaj światłem z niebios i zechciej przyłączyć się do nas w naszej drodze przez życie tak, jak kiedyś przyłączyłeś się do wędrowców podążających do Emaus. Daj nam moc Twojego Ducha, abyśmy odnaleźli najwspanialszą drogę twej świętej służby i posilając się Eucharystią, tym prawdziwym chlebem pielgrzymów, wędrowali z radością, mimo zmęczenia oraz przeciwności i przeszkód, drogą prowadzącą prosto do domu Ojca. Amen.

 

 

Modlitwa za moją drużynę

 

Wszechmogący Boże, Najlepszy nasz Ojcze, chcę Ciebie dzisiaj prosić za całą moją drużynę. Znasz nas osobiście, znasz nasze imiona i nazwiska, nasze zalety i wady, nasze radości i smutki, naszą siłę i słabość, znasz całą historię naszego życia. Akceptujesz nas takimi, jakimi jesteśmy i ożywiasz nas Twoim Duchem. Ty, Panie, kochasz nas nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, lecz dlatego, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Naucz mnie kochać moich braci prawdziwie, na wzór Jezusa Chrystusa, nie za ich słowa lub czyny, ale dla nich samych, odkrywając w każdym, a przede wszystkim w tych najsłabszych, tajemnicę Twojej nieskończonej miłości. Dziękuję Ci, Ojcze, bo dałeś mi braci. Są dla mnie podarunkiem, prawdziwym sakramentem, widocznym i skutecznym znakiem obecności Twojego Syna. Daj mi spojrzenie Jezusa, abym umiał ich kontemplować. Daj mi Jego serce, abym ich kochał aż do końca, ponieważ ja także chcę być dla nich żywym sakramentem obecności Jezusa. Amen.

 

Modlitwa przed i po spotkaniu

 

Oświeć, Panie nasze czyny i niech Twoja pomoc zawsze nam towarzyszy. Niech każde nasze działanie w Tobie ma swój początek i koniec. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Panie, chcę, by moja dzisiejsza praca była aktem miłości do Ciebie, do mojej rodziny, do Stowarzyszenia i do całego świata. Pomóż mi, bym wykonywał ją z radością, jako współudział w Twym dziele stworzenia. Niech ta praca pomoże mi w realizowaniu samego siebie i służy dla dobra innych ludzi. Przyjmuję wszelkie cierpienia z nią związane jako swój udział w krzyżu Jezusa. Polecam, Panie, dobroci Twego serca, bezrobotnych, biednych i nieszczęśliwych. Amen.

 

Modlitwa przed apelem

Panie, ześlij nam Twego Ducha, by oświecił nasze umysły i otworzył je na prawdę. Dzięki temu będziemy potrafili słuchać innych z uwagą, sympatią, ufnością i pokorą, i odpowiadać im z szacunkiem, spokojem i szczerością. Prosimy Cię, spraw, by rozbieżność poglądów nie stała się przeszkodą w okazywaniu miłości i wzajemnego szacunku bliźniemu.

 

 

Modlitwa przy ognisku, kominku

 

Do modlitwy!
Stańmy wszyscy przed Bogiem – w Jego obecności!
Podziękujmy za wszystkie łaski i dobrodziejstwa – za dzień dzisiejszy, za to że jesteśmy razem i możemy świadczyć, że należymy do Harcerstwa, za wszystko co dobrego i szlachetnego uczyniliśmy – z całego serca dzięki Ci składamy – Najlepszy Ojcze!
Wszyscy: Dzięki Ci składamy Najlepszy Ojcze!
Przeprośmy Boga za wszystkie nasze słabości, przewinienia, niepotrzebne słowa, zadane przykrości, za wszystko co nie było najlepsze.
Wszyscy: Boże, przepraszamy, przebacz nam Chryste, obiecujemy poprawę!
Otoczmy modlitwą wszystkich zmarłych spod znaku krzyża harcerskiego – wszystkich którzy oddali swe życie za Ojczyznę.
Wszyscy: Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Ukochani. jednym aktem myśli stańmy przed Obliczem Matki Bożej Częstochowskiej – na Jasnej Górze – gotowi na Apel Jasnogórski – modlitwę serc polskich, jak ją nazwał Ojciec święty – nasz umiłowany Rodak. Wszyscy śpiewamy: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. (3 razy)
A teraz zawiążmy krąg.