Profesorowie i Wykładowcy WSD w Elblągu – rok akademicki 2018/2019

Ks. dr Zdzisław Bieg Prawo kanoniczne [nauczycielskie i uświęcające działanie Kościoła, dobra doczesne Kościoła]/ Prawo małżeńskie
Ks. dr Wojciech Borowski Teologia dogmatyczna
Ks. dr Janusz Brzozowski SVD Historia Kościoła
Ks. dr Arkadiusz Dekański Pedagogika specjalna/ Pedagogika szkolna/ Praktyka katechetyczna/ Katechetyka
Mgr Janina Dziwniel-Stępka Emisja głosu
Ks. dr hab. Stefan Ewertowski prof. UWM Wstęp do filozofii/ Teoria poznania/ Filozofia Boga/ Metodologia ogólna nauk/ Proseminarium
Ks. dr Zbigniew Grochowski Pismo Święte
Ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Hajduk CSsR Homiletyka
Ks. dr Krzysztof Kaoka Patrologia/  j. łaciński/  j. grecki
Ks. dr hab. Marek Karczewski prof. UWM Pismo Święte/ teologia biblijna
Ks. dr Andrzej Kilanowski Teologia dogmatyczna
Ks. dr Mariusz Klimkowski Pedeutologia/ Animacja i organizacja duszpasterstwa
Ks. dr Andrzej Kłódka Prawo kanoniczne [historia źródeł, normy ogólne, lud Boży]/ Prawo karne i procesowe/ Praktyka sądowa
Dr hab. Marta Kowalczyk Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Ks. dr hab. Józef Kożuchowski Antropologia filozoficzna
Ks. dr Dariusz Kulecki Teologia moralna
Ks. dr Zbigniew Kulesz Psychologia ogólna/ Psychologia pastoralna
Mgr Dariusz Leszczyński J. niemiecki
Ks. mgr Andrzej Lietz Muzyka kościelna [zasady muzyki, solfeż, podstawy chorału gregoriańskiego]
Ks. dr Sławomir Małkowski Historia filozofii/ Religiologia/ Etyka/ wprowadzenie w chrześcijaństwo
Ks. dr Ryszard Milewski Katolicka Nauka Społeczna
Ks. mgr lic. Piotr Molenda Psychologia ogólna/ Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Mgr Beata Orzech Kwestie poprawności językowej
Ks. dr Mariusz Ostaszewski Teologia pastoralna
Ks. dr Marek Piedziewicz Retoryka
Ks. dr Mariusz Pietrzykowski Środki komunikowania społecznego
Ks. dr Marcin Pinkiewicz Teologia duchowości/ Kierownictwo duchowe/ Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Ks. mgr lic. Andrzej Piotrowski Prawo kanoniczne [kancelaria, prawo wyznaniowe]
Ks. mgr lic. Dariusz Piórowski Homiletyka
Ks. dr Grzegorz Puchalski Podstawy dydaktyki/ Podstawy pedagogiki/ Dydaktyka nauczania religii
Bp dr Wojciech Skibicki Liturgika
Mgr Jarosław Stryjczyk Technologie informacyjne
Ks. mgr lic. Piotr Szafrański Teologia pastoralna/ Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Mgr Magdalena Szczypińska Diagnoza i terapia pedagogiczna
Ks. dr Arkadiusz Śnigier Spowiednictwo, Podstawy bioetyki
Ks. dr Piotr Towarek Muzyka kościelna/ Liturgika
Ks. mgr Grzegorz Wąsowski Historia sztuki
Ks. prof. zw. dr hab. Jan Wiśniewski Historia Kościoła
Ks. dr Waldemar Maliszewski Historia Kościoła
Ks. mgr lic. Tomasz Wieczorek Homiletyka
Ks. dr Jacek Wojtkowski Historia Kościoła, Ekumenizm, Konserwacja zabytków
Ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Zawadzki Historia Kościoła/ Dzieje religijne Prus
Mgr Danuta Zdrojewska J. angielski
Ks. dr hab. Marek Żmudziński prof. UWM Teologia fundamentalna