Są to przede wszystkim księża ale również osoby świeckie, dbający o naszą formację intelektualną. Przez sześć lat studiów mamy możliwość czerpania z wiedzy 44 wykładowców, w tym: jednego profesora zwyczajnego, trzecz profesorów nadzwyczajnych, sześciu doktorów habilitowanych, dwudziestu jeden doktorów, pięciu magistrów licencjuszy oraz dziesięciu magistrów.

L.p.

Imię i nazwisko wykładowcy

Wykładany przedmiot

1.

Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski Historia Kościoła
2. Ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM Wstęp do filozofii, Religiologia, Proseminarium, Metodologia ogólna nauki, Filozofia Boga, Teoria poznania

3.

Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM Historia i geografia biblijna, Stary Testament, Teologia biblijna
 4. Ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki Teologia duchowości
5. Ks. dr hab. Marek Żmudziński Ekumenizm, Religiologia, Teologia fundamentalna
6. o. mgr lic. Szymon Kula SDS Homiletyka

7.

o. prof. dr hab. Ryszard Hajduk CSsR  Teologia pastoralna
8. Ks. dr Zdzisław Bieg Prawo kanoniczne
9. Ks. dr Wojciech Borowski Teologia dogmatyczna
10. Ks. dr Arkadiusz Dekański Katechetyka specjalna

11.

Ks. dr Zbigniew Grochowski Wprowadzenie do Pisma Świętego, Nowy Testament, Język hebrajski

12.

Ks. dr Krzysztof Kaoka Język łaciński, język grecki, Patrologia

13.

Ks. dr Andrzej Kilanowski Teologia dogmatyczna

14.

Ks. dr Mariusz Klimkowski Animowanie działań edukacyjnych i pracy wychowawczej z młodzieżą

15.

Ks. dr Andrzej Kłódka Prawo kanoniczne

16.

Ks. dr Józef Kożuchowski Antropologia metafizyczna i kulturowa, Metafizyka

17.

Ks. dr Dariusz Kulecki Teologia moralna

18.

Ks. dr Waldemar Maliszewski Historia Kościoła, Powstanie i kształtowanie się struktur Diecezji Elbląskiej

19.

Ks. dr Sławomir Małkowski Historia filozofii, Logika, Etyka

20.

Ks. dr Ryszard Milewski Katolicka Nauka Społeczna

21.

Ks. dr Mariusz Ostaszewski Duszpasterstwo rodzin

22.

Ks. dr Kazimierz Pączkowski Liturgika

23.

Ks. dr Mariusz Pietrzykowski Retoryka, Środki społecznej komunikacji

24.

Ks. dr Grzegorz Puchalski Podstawy dydaktyki, Dydaktyka nauczania religii, Katechetyka, Katechetyka szczegółowa, Podstawy pedagogiki

25.

Ks. dr Wojciech Skibicki Liturgika, Teologia pastoralna, Wprowadzenie w chrześcijaństwo

26.

Ks. dr Marcin Pinkiewicz Teologia Duchowości, Kierownictwo Duchowe

27.

Ks. dr Arkadiusz Śnigier Problemy bioetyki, Teoria i praktyka spowiedzi, Kierownictwo duchowe

28.

Ks. dr Piotr Towarek Muzyka kościelna, Liturgika

29.

Ks. mgr lic. Zbigniew Kulesz Komunikacja interpersonalna, Podstawy psychologii, Psychologia ogólna, Psychologia wychowania i kształcenia, Psychologia pastoralna

30.

Ks. mgr lic. Dariusz Piórowski Homiletyka

31.

Mgr Zbigniew Ressel Elementy Prawa Karnego

32.

Ks. mgr lic. Walenty Szymański Prawo kanoniczne I wyznaniowe

33.

Ks. dr Jacek Wojtkowski Ekumenizm, Konserwacja Zabytków

34.

Mgr Dorota Życzkowska Technolgia informacyjna

35.

Mgr Janina Dziwniel-Stępka Fonetyka pastoralna

36.

Mgr Beata Orzech Kwestie poprawności językowej

37.

Mgr Magdalena Szczypińska Diagnoza i terapia pedagogiczna

38.

Mgr Dariusz Leszczyński Język niemiecki

39.

Ks. mgr Andrzej Lietz Muzyka Kościelna

40.

Mgr Magdalena Kołodziejska Wychowanie fizyczne

41.

Ks. dr Wojciech Kotowicz Filozofia Boga

42.

Mgr Regina Pych Diagnoza i terapia pedagogiczna, Metodyka katechezy

43.

Ks. mgr Grzegorz Wąsowski Historia sztuki i konserwacja zabytków

44.

Mgr Danuta Zdrojewska Język angielski