Szanowni Internauci!

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej podejmuje wiele różnych działań dla pozyskania dodatkowych środków materialnych na swoje funkcjonowanie. Jedną z takich inicjatyw jest zachęta do przekazywania przez wiernych 1% z należnego podatku dochodowego.

Coraz więcej organizacji pożytku publicznego zwraca się do podatników składających PIT-36 lub PIT-37 o przekazanie 1% ze swojego podatku na rzecz konkretnej instytucji. Seminarium nie jest zarejestrowane jako taka organizacja, ale jest także odbiorcą takich wpłat dzięki porozumieniu z Fundacją Elbląg.

Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o podjęcie również takiej formy materialnego wspierania seminarium.

Dane Fundacji Elbląg:
KRS 0000033301
Fundacja Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
dopisek w PIT 36 lub 37: Seminarium Duchowne w Elblągu

ks. kan. dr Sławomir Małkowski
rektor WSD