„Boga Żywego Pragnie Moja Dusza”

Płyta CD nagrana w grudniu 2009 r.w kaplicy seminaryjnej oraz w katedrze

św. Mikołaja w Elblągu (soliści i chór WSD)

Pan mym Pasterzem nie brak mi niczego – Kamil Szymula

Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość – Łukasz Ciepliński

Boga żywego pragnie moja dusza – Kamil Szymula

Wszyscy zobaczcie jak nasz Pan jest dobry – Łukasz Garbacki

Pan moim światłem i zbawieniem moim – Kamil Szymula

Pan wywyższony króluje nad ziemią – Łukasz Ciepliński

Strzeż mnie o Boże Tobie zaufałem – Łukasz Góra

Błogosławiony kto się boi Pana – Kamil Szymula

Modlitwa wiernych – Łuaksz Góra

Sławię Cię Panie bo mnie wybawiłeś – Łukasz Garbacki

Boże mój Boże czemuś mnie opuścił – Łukasz Góra

Śpiewajcie Panu bo uczynił cuda – Łukasz Ciepliński

Wobec Aniołów psal zaśpiewam Panu – Łukasz Góra

Ciebie mój Boże pragnie moja dusza – Łukasz Garbacki

Modlitwa wiernych – Kamil Szymula

Akatyst – fragment – Chór seminaryjny

Janusz Borowski – organy

Marek Rogalski – obój

Ks. Piotr Olechowski – nagranie, montaż, oprawa akustyczna

Ks. dr Piotr Towarek – gitara klasyczna, kierownictwo muzyczne