KLERYCKIE KOŁO MISYJNE

Modlitwa św. Jana Pawła II o Ducha Misyjnego

Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie „Pójdź za Mną!”. Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos! Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Amen.

 

Zgodnie z wielkim nakazem misyjnym udzielonym przez Jezusa Apostołom przed Wniebowstąpieniem, Ewangelie należy głosić całemu światu bez wyjątku, bo od tego zależy zbawienie. Otrzymawszy dar wiary zobowiązani jesteśmy się nią dzielić z innymi. Wielu księży, sióstr i braci zakonnych, a także świeckich bardzo poważnie potraktowało to wezwanie i głoszą Jezusa w różnych zakątkach ziemi.

Kleryckie koło misyjne powstało z potrzeby wsparcia tych którzy tak wiele poświęcają dla Boga i ludzi. Naszym podstawowym zadaniem jest modlitewne wspieranie misjonarzy, czynimy to zarówno podczas indywidualnej modlitwy jaki i podczas wspólnych nabożeństw. Członkowie koła spotykają się regularnie w trakcie trwania roku akademickiego. Poszerzamy swoją wiedzę na temat sytuacji i potrzeb Kościoła powszechnego. Poznajemy sytuacje polityczną i społeczną w krajach misyjnych, a także gościmy misjonarzy którzy opowiadają o trudach i radościach swojej pracy. Uczestniczymy w sympozjach i kongresach misyjnych. Staramy się również nieść pomoc duchową i materialną konkretnym dzieciom żyjącym w krajach misyjnych, zapewniając im środki do podjęcia edukacji.

Opiekun koła: Ks. dr Krzysztof Kaoka

Prezes koła:    dn Dawid Krawiec

 dn Robert Dłuszczakowski

al. Mirosław Leymann

 dn Kamil Mikołajczyk

dn Łukasz Sołtysiak

al. Piotr Chmura

al. Damian Sikorski

al. Krzysztof Lewandowski

al. Patryk Jaszkowski

al. Jarosław Szubiak

al. Adam Gapys