Redakcja przyjmuje artykuły do kolejnego tomu „Studiów Elbląskich” na rok 2018. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną do maja 2018 roku [E-mail: towarek@op.pl].

Artykuł zawierać powinien: 

  1. imię i nazwisko autora
  2. tytuł, stopień naukowy, afiliacja [jednostka naukowa, uczelnia wyższa]
  3. tekst artykułu [do 40 tys. znaków ze spacjami]
  4. bibliografia załącznikowa [10-12 najważniejszych pozycji]
  5. streszczenie artykułu w jęz. polskim, angielskim, niemieckim [+ tytuł artykułu]
  6. słowa kluczowe w jęz. pol., ang., niem.
  7. krótka aktualna nota biograficzna autora 

Szczegółowe informacje do pobrania:

Pobierz w wersji .doc:     INFORMACJE DLA AUTORÓW

Pobierz w wersji .pdf:     INFORMACJE DLA AUTORÓW