„Studia Elbląskie” (ISSN 1507-9058) są wydawane od 1999 roku. Jest to czasopismo naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej w Elblągu, które jest afiliowane do Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od początku edycji „Studiów Elbląskich” ukazało się 17 tomów. Każdy z nich zawiera działy: historia, teologia, filozofia oraz dział: recenzji, sprawozdań i komunikatów.

Szczegółowe informacje zob. w działach pod zakładką „Studia Elbląskie” w menu: zespół redakcyjny, rada naukowa, informacje dla autorów, procedura recenzowania, wersja on-line, roczniki, streszczenia  w jęz. angielskim i niemieckim.

zespół redakcyjny:

 • ks. dr Piotr Towarek – redaktor naczelny
 • ks. dr Marcin Pinkiewicz – sekretarz
 • ks. dr Zbigniew Grochowski
 • ks. dr Paweł Rabczyński

redaktorzy tematyczni:

 • historia: prof. zw. dr hab. Jan Wiśniewski UWM
 • teologia: dr hab. Marek Karczewski prof. UWM
 • filozofia: dr hab. Stefan Adam Ewertowski prof. UWM

redaktorzy językowi:

 • język angielski: Michael Gannon [native speaker, Irlandia, Elbląg]
 • język niemiecki: Heino Weyland [native speaker, Niemcy, Barssel]
 • język niemiecki: Katarzyna Tomczyńska-Puzio [Elbląg]
 • język włoski, jęz. łaciński: ks. Artur Pius Woźniak [Italia, Genua]

adres redakcji:

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej

ul. Bożego Ciała 10, 82 – 300 Elbląg

e-mail: towarek@op.pl

tel: +48 501 236 331 [ks. Piotr Towarek]

BazHum_logo

 „Studia Elbląskie są indeksowane w bazie BazHum: kliknij!