Rada Naukowa „Studiów Elbląskich”

Ks. Prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – przewodniczący rady [UKSW Warszawa]

Prof. Oskar Gottlieb Blarr [Düsseldorf, Niemcy]

Ks. Prof. dr hab. Waldemar Chrostowski [UKSW Warszawa]

Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki [UG Gdańsk]

Prof. dr hab. Antoni Dudek [UKSW Warszawa]

Prof. Ph.Dr. Slavomir Gálik PhD. [Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Słowacja]

Ks. Dr Mieczysław Józefczyk [Elbląg]

Dr Hans Jürgen Karp [Hamburg, Niemcy]

Prof. dr hab. Halina Karaś [UW Warszawa]

Prof. dr hab. Karol Karski [ChAT Warszawa]

O. Prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv. [Congregazione delle Cause dei Santi, Rzym – Włochy]

Ks. Prof. dr hab. Piotr Maniurka [UO Opole]

Ks. Prof. dr hab. Ryszard Moń [UKSW Warszawa]

Ks. Prof. dr hab. Władysław Nowak [UWM Olsztyn]

Prof. dr Tereza-Brindusa Palade [National University for Political Studies and Public Administration Bucharest, Rumunia]

Prof. dr hab. Mieczyław Plopa [WSFiZ Warszawa, EUHE Elbląg]

Dk. Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski [UMK Toruń]

Prof. KUL dr hab. Alina Rynio [KUL Lublin]

Prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz [UWM Olsztyn]

O. Dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv. [Pontificia Università Antonianum, Rzym – Włochy]

Ks. Prof. dr hab. Mariusz Szram [KUL Lublin]

Dr Jerzy Tofiluk [ChAT Warszawa]

Dr hab. Krzysztof Urbaniak [Akademia Muzyczna w Łodzi]

Ks. Prof. dr Jose Ramón Villar [Universidad de Navarra, Pampeluna – Hiszpania]

Ks. Prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec [PWT Wrocław]

Prof. dr hab. Jan Żaryn [UKSW Warszawa]

Ks. Dr hab. Marek Żmudziński [UWM Olsztyn]

 

Rada Naukowa „Studiów Elbląskich” ustanowiona została przez ks. bp. elbląskiego Jacka Jezierskiego stosownym dekretem w dniu 10 listopada 2017 [L.dz. 748/2017].