Rada Naukowa: 

ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki [przewodniczący rady; UKSW Warszawa]

gremium w trakcie kompletowania