17 stycznia nasza wspólnota wraz z Ojcem Marcinem Pinkiewiczem została zaproszona na wspólne kolędowanie do sióstr Klarysek od wieczystej Adoracji. Wspólnie modliliśmy się, a także śpiewaliśmy kolędy. Był to także czas zadawania pytań i zapoznawania się z charyzmatem i życiem sióstr. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze. Na zakończenie podziękowaliśmy siostrom za modlitwę w intencji seminarium.