DSCF0442

Choć od tego wydarzenia minęło już trochę czasu, to jednak wciąż wspominamy nasz seminaryjny Tydzień Misyjny, który trwał  od  22 do 28 października.

Wstępem do wydarzeń z nim związanych była wizyta o.  Łukasza Bovio IMC– Sekretarza Krajowego Papieskiej Unii Misyjnej, który przybliżył nam sprawy związane z misjami i to, jak klerycy mogą włączyć się w działalność misyjną Kościoła. Spotkał się także z naszym kołem misyjnym gdzie udzielił nam kilku rad co do funkcjonowania koła i kleryckich stażów misyjnych. Było to bardzo wartościowe doświadczenie.

Sam Tydzień Misyjny rozpoczęliśmy od  „ kolacji misyjnej” podczas której mieliśmy okazję spróbować dań i przekąsek z krajów, w których Kościół prowadzi działalność misyjną.  Również różaniec w tym tygodniu poświęcony był sprawom misji i naszych diecezjalnych misjonarzy . Mieliśmy przyjemność gościć w tym czasie ks. Pawła Smaglijenko, który opowiedział nam o swoich doświadczeniach z misji na Filipinach i w Zambii. O sprawach misyjnych dowiadywaliśmy się także z filmów poświęconych tej tematyce, a kilku z nas wybrało się do szkół, aby tam przeprowadzić katechezy misyjne. Czas ten obfitował w nowe doświadczenia i radosne chwile, a na pewno po raz kolejny zwrócił nasze myśli w kierunku działalności misyjnej Kościoła i ku potrzebom ludzi z innych krajów.