Redakcja Myślnika Kleryckiego

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej

82-300 Elbląg, ul. Bożego Ciała 10,

tel. 55 232 51 83, e-mail: mklerycki@gmail.com

www.facebook.com/mklerycki