Skład Chóru Collegium Tovarcum

DYRYGENT – Ks. dr Piotr Towarek

BAS I:

 • Piotr Kanarek
 • Filip Biernacki

BAS II:

 • Marek Sadłocha
 • Piotr Chmura
 • Patryk Jaszkowski

TENOR I:

 • Robert Dłuszczakowski
 • Michał Semeniuk

TENOR II:

 • Dn Piotr Makowski
 • Dawid Krawiec
 • Łukasz Sołtysiak
 • Maksymilian Ślizień
 • Krzysztof Lewandowski
 • Jarosław Szubiak