Kleryckie Koło Ruchu Światło-Życie

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).

Do kleryckiego koła Ruchu Światło Życie należą klerycy, którzy pragną bliżej poznać ten ruch, aby po święceniach diakonatu i prezbiteratu jak najlepiej służyć w jego strukturach. Poznajemy gałąź rodzinną Ruchu Światło Życie, która nosi nazwę Domowy Kościół biorąc udział w m. in. w dniach wspólnoty.

Podczas wakacji posługujemy na rekolekcjach organizowany oazowych jako animatorzy. Najczęściej jesteśmy zapraszani do tych posługi w diakonii opiekuńczo-wychowawczych na oazach rodzin Domowego Kościoła i Dzieci Bożych. Po formacji rocznej staramy się też wyjeżdżać na własne rekolekcje.

Mamy wspólną nadzieję że to koło pomoże nam jeszcze lepiej służyć żywemu kościołowi po uzyskaniu święceń.

Prezes koła: al. Piotr Kreczman