Koło krwiodawstwa

Koło Krwiodawców Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu należy do Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Elblągu. Regularnie organizuje akcje wyjazdowe do Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Elblągu.