Kleryckie koło misyjne

Modlitwa św. Jana Pawła II o Ducha Misyjnego

Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie „Pójdź za Mną!”. Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos! Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Amen.

Zgodnie z wielkim nakazem misyjnym udzielonym przez Jezusa Apostołom przed Wniebowstąpieniem, Ewangelie należy głosić całemu światu bez wyjątku, bo od tego zależy zbawienie. Otrzymawszy dar wiary zobowiązani jesteśmy się nią dzielić z innymi. Wielu księży, sióstr i braci zakonnych, a także świeckich bardzo poważnie potraktowało to wezwanie i głoszą Jezusa w różnych zakątkach ziemi.

Kleryckie Koło Misyjne powstało z potrzeby wsparcia tych którzy tak wiele poświęcają dla Boga i ludzi. Naszym podstawowym zadaniem jest modlitewne wspieranie misjonarzy, czynimy to zarówno podczas indywidualnej modlitwy jaki i podczas wspólnych nabożeństw. Główną patronką misji jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, zatem wołamy w intencji misjonarzy za jej przykładem:

O Jezu wysłuchaj modlitwę, którą zanoszę za Twego przyszłego misjonarza; zachowaj go od niebezpieczeństw świata, spraw, aby coraz lepiej rozumiał nicość i marność rzeczy doczesnych i szczęście, jakie daje możność wzgardzenia nimi dla Twej miłości. Niech już teraz apostołuje wśród swego otoczenia, a kiedyś stanie się misjonarzem godnym Twego Najświętszego Serca. Amen

Członkowie koła spotykają się regularnie w trakcie trwania roku akademickiego. Poszerzamy swoją wiedzę na temat sytuacji i potrzeb Kościoła powszechnego. Poznajemy sytuacje polityczną i społeczną w krajach misyjnych, a także gościmy misjonarzy którzy opowiadają o trudach i radościach swojej pracy. Uczestniczymy w sympozjach i kongresach misyjnych. Staramy się również nieść pomoc duchową i materialną konkretnym dzieciom żyjącym w krajach misyjnych, zapewniając im środki do podjęcia edukacji.

Prezes koła:   al. Wojciech Wasilewski