Rok propedeutyczny

fot.: www.facebook.com/ekipaBoga

Projekt nowych zasad formacji kapłańskiej pod nazwą: „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” przyjęli biskupi podczas trwającego w Warszawie 384. Zebrania Plenarnego KEP. Integralną część dokumentu stanowi „Ratio studiorum” nt. organizacji studiów filozoficznych i teologicznych alumnów wyższych seminariów duchownych w Polsce. Normy i wskazania zawarte w tym dokumencie – odzwierciedlające najnowsze wskazania Stolicy Apostolskiej – powinny być zastosowane we wszystkich seminariach diecezjalnych w Polsce. Droga formacji podstawowej w seminarium duchownym obejmuje cztery etapy: etap propedeutyczny, etap stawania się uczniem Jezusa, etap upodabniania się do Chrystusa i etap pastoralny. Nowe zasady wymagają wprowadzenia Roku Propedeutycznego. Rozumiany jest on jako „rok pomostowy” pomiędzy światem, z którego przychodzą kandydaci, a początkiem właściwych studiów w seminarium. Powinien więc być to „czas pogłębionego rozeznawania decyzji i położenia solidnych, kerygmatycznych podwalin pod życie duchowe”. Kandydat na kapłana nabiera wówczas także zdolności na drodze ascezy i metodycznej, regularnej pracy nad sobą. Przy zbyt małej liczbie osób z danej diecezji potrzebne jest utworzenie międzydiecezjalnego ośrodka propedeutycznego.

Od nowego roku akademickiego 2020/2021 diecezja elbląska wraz z archidiecezją warmińską zorganizowała rok propedeutyczny w Klebarku Wielkim. Jest to czas, by pogłębić relację z Bogiem. Kandydaci są oddzieleni od reszty seminarium, co ma im w tym pomóc. Na tym etapie alumni uczą się przyjaźni ze słowem Bożym, wspólnej modlitwy liturgią godzin i adoracji Najświętszego Sakramentu. Drugi wymiar dotyczy formacji ludzkiej. Ma ona znaczenie wieloaspektowe. Podstawowy aspekt odnosi się do poznania samego siebie: swoich predyspozycji, potencjału, jak i swoich ograniczeń. Poznanie siebie umożliwia odpowiedzenie na powołanie Boga do kapłaństwa, co jest sprawą fundamentalną. Po roku formacji, budowaniu fundamentów, klerycy powrócą do swoich macierzystych seminariów, by kontynuować swą drogę ku kapłaństwu.

Prefektem roku propedeutycznego jest ks. mgr lic. Radosław Czerwiński.