Koło naukowe POMESANIA

Jeden z głównych celów statutowych działalności koła działającego od roku 2016 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu oraz na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie stanowi „promowanie wiedzy na temat szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego zarówno dawnej Pomezanii jak i współcześnie tworzonego w środowiskach, które się do niej odwołują”

Klerycy poprzez swoją pracę własną w różnych dziedzinach, rozwijając swoje zainteresowania, mogą brać udział w organizowanych przez olsztyńską uczelnię i inne ośrodki wiedzy w Polsce wydarzeniach naukowych.

Według zatwierdzonego przez Rektorat UWM statutu Koła, jego walne zgromadzenie może zwrócić się z prośbą o przyjęcia honorowego członkostwa tego, „kto w szczególny sposób zasłużył się na polu badań naukowych dotyczących dziedzictwa kulturowego Pomezanii”. W związku z tym w dniu 6 marca 2021 roku walne zgromadzenie Koła Naukowego POMESANIA przez aklamację przyjęło uchwałę o nadanie tego tytułu osobie, która jest niezwykle zasłużona dla badań nad historią Pomezanii- Księdzu prof. zw. dr. hab. Janowi Wiśniewskiemu. Jest powszechnie znanym autorytetem międzynarodowym w tej dziedzinie, niestrudzonym propagatorem wiedzy na temat Diecezji Pomezańskiej oraz jej wybitnych osobistości i świętych, w szczególności zaś błogosławionej Doroty z Mątów, wieloletnim wychowawcą przyszłych pokoleń kapłanów jako wykładowca historii Kościoła w elbląskim seminarium.

Przewodniczący Koła: al. Adam Gapys

Wiceprzewodniczący Koła: al. Krzysztof Lewandowski

Sekretarz Koła: al. Karol Palczewski

Skarbnik: al. Amadeusz Babiel