Bractwo różańcowe

Bractwo Różańcowe Najświętszej Maryi Panny
Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu

Celem naszego bractwa jest propagowanie w seminarium kultu Najświętszej Maryi Panny, dlatego 15minut przed wspólnymi modlitwami zaangażowani w bractwo alumni spotykają się aby rozważać fragment „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i odmówić dwie tajemnice różańca świętego. Ponadto członkowie bractwa zobowiązują się do indywidualnego odmówienia jednej części różańca każdego dnia.  Bractwo w poszczególne dni tygodnia poleca w modlitwie różańcowej kolejne roczniki, a w soboty wraz z całą wspólnotą seminaryjną prosi w intencjach dobroczyńców Seminarium. Opiekę duchową nad bractwem prowadzą ojcowie duchowni.

Bractwo Różańcowe zaprasza wszystkich sympatyków Elbląskiego Seminarium do duchowej łączności w modlitwie. Zachęcamy aby w zaciszu swoich mieszkań  wspólnie z nami kierować do Matki Bożej prośby w intencji kleryków według następującego harmonogramu:

1.            Niedziela – Druga i trzecia tajemnica chwalebna – za kleryków z roku propedeutycznego,

2.            Poniedziałek – Druga i trzecia tajemnica radosna – za kleryków z roku II,

3.            Wtorek – Druga i trzecia tajemnica bolesna – za kleryków z roku III,

4.            Środa – Druga i trzecia tajemnica chwalebna – za kleryków z roku IV,

5.            Czwartek – Druga i trzecia tajemnica światła – za kleryków z roku V,

6.            Piątek – Druga i trzecia tajemnica bolesna – za kleryków z roku VI,

7.            Sobota – Tajemnice Radosne w intencji dobroczyńców Seminarium, księży moderatorów, wykładowców, pracowników.

„Odmawiajcie różaniec! Łaski wyproszone przez tę modlitwę będą dla was zbawienne i doprowadzą was do szczęścia wiecznego w niebie.”