Fundacja Amicus

Nasze Seminarium powołało do życia, za zgodą Biskupa Elbląskiego, fundację o nazwie „Fundacja Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej Amicus”. Celem działań Fundacji jest:

  1. wspieranie formacji alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej,
  2. wspieranie działalności i rozwoju Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej,
  3. pomoc stypendialna dla alumnów,
  4. działalność w dziedzinie edukacji, kultury oraz działalność  charytatywna,
  5. wspieranie działań konserwatorskich i rewitalizacyjnych.

Powyższe cele Fundacja realizować będzie przez działanie zgodne z przyjętym i zatwierdzonym statutem.

 

DANE FUNDACJI

KRS: 0000444310
REGON: 281486803
NIP: 578-311-20-82
Adres: 82-300 Elbląg, ul. Bożego Ciała 10

Konto: Bank PeKao S.A. O. II/Elbląg, ul. Stary Rynek 18a
Nr konta: 04 1240 2265 1111 0010 4987 1293