Historia chóru

Chór seminaryjny i Capella Sancti Nicolai podczas inauguracji roku akademickiego A.D. 2009/2010

Z HISTORII CHÓRU SEMINARYJNEGO:

Historia powstania chóru seminaryjnego sięga początków Seminarium Duchownego w Elblągu i wydaje się dość niecodzienna, gdyż nie narodził się on z inicjatywy przełożonych, ale był pomysłem samych kleryków (pierwsza próba odbyła się w listopadzie 1993 roku). Jego założycielem i spiritus movens był kleryk roku III Piotr Towarek, a prawą ręką kolega z roku Artur Pius Woźniak. Pierwszym wielkim wyzwaniem stało się dla powstającego zespołu śpiewaczego przygotowanie Akatystu – uroczystego śpiewu pochwalnego ku czci Bogurodzicy, który został wykonany podczas odpustu seminaryjnego 8 grudnia 1993 roku. Celebracja ta, stała się odtąd tradycją praktykowaną co roku, o tej samej porze (8 grudnia, godz. 15), a z czasem także doskonałą formą modlitwy, z jaką chór seminaryjny odwiedził bardzo wiele parafii diecezji elbląskiej. Kolejnym pomysłem tego typu stała się celebracja śpiewanej Drogi Krzyżowej Ślad losu (autorstwa Ojców Redemptorystów), przez lata wzbogacanej o kolejne nowe aranżacje i harmonizacje. Z nabożeństwem tym, chór pod przewodnictwem ks. Rektora Stefana Ewertowskiego, odwiedził bodajże pięćdziesiąt parafii diecezji elbląskiej, a także pelplińskiej i gdańskiej.

Od roku 1995, prace zespołu skupiają się na przygotowaniu liturgii Triduum Sacrum, która pozwoliła odnaleźć chórowi swoje miejsce w przestrzeniach katedry elbląskiej. To właśnie śpiewy i muzyka Triduum Paschalnego w niezwykły sposób przyciągały na uroczyste liturgie wiernych z Elbląga i spoza miasta. Pewnym wzorcem i natchnieniem stały się dla zespołu śpiewy liturgii dominikańskiej z bazyliki św. Trójcy w Krakowie. Inną okolicznością do udziału chóru seminaryjnego w liturgii były święcenia diakonatu i prezbiteratu, które w katedrze elbląskiej miały i mają zazwyczaj miejsce w czerwcu każdego roku. Od 1995 roku chór śpiewa także zawsze podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego w WSD DE, będąc w ten sposób niejako swoistą wizytówką uczelni wobec zaproszonych gości. Ciekawostką jest także nieoficjalna nazwa zespołu: Collegium Tovarcum, która została wymyślona prawdopodobnie przez ks. Biskupa Andrzeja Śliwińskiego, a skorygowana przez miłośnika łaciny Artura Woźniaka, upowszechniła się wśród kleryków.

Istotne dla chóru zmiany nastąpiły w roku 1997, kiedy święcenia kapłańskie otrzymał ksiądz Piotr Towarek, który dekretem biskupa elbląskiego został mianowany oficjalnie dyrygentem chóru seminaryjnego. W ten sposób kończył się okres pewnej spontaniczności oddolnych inicjatyw, a rozpoczynał czas prawomocnej pracy, która nadal polegała na przygotowywaniu śpiewów liturgicznych oraz różnorodnych form celebracji i nabożeństw. Po dwóch latach dyrygent zespołu został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu muzykologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, co jednak nie przerwało jego pracy z chórem, która odtąd polegała na okolicznościowych spotkaniach, próbach i udziale we wspomnianych już uroczystościach (1999-2006). Dość istotne znaczenie miała dla chóru seminaryjnego uroczysta inauguracji Roku Wielkiego Jubileuszu – Iubilaeum 2000, podczas której udało się zgromadzić i poprowadzić wraz z seminaryjnym zespołem wokalnym – małą, kameralną orkiestrę nazwaną z czasem Capella Sancti Nicolai. Z biegiem lat, jej udział w katedralnych i seminaryjnych celebracjach liturgicznych, stał się tradycją. „Pozaliturgicznym” wyjątkami były: udział chóru w koncertach cecyliańskich w Malborku, nagranie wraz z orkiestrą koncertu kolęd dla telewizji elbląskiej Vectra, czy udział w sympozjach naukowych organizowanych przez seminarium lub inne instytucje miasta Elbląga. Należy wspomnieć, że w okresie tym chór miał także swoich prezesów, czyli osoby odpowiedzialne za kontakt z dyrygentem i wszelkie sprawy techniczne. Prezesami byli: Jarosław Janowicz, Tomasz Korszuń, Piotr Fiałek, Grzegorz Furgał, Łukasz Ciepliński, Sławomir Milde, Jarosław Łukaszewski, Marcin Marciniak, Piotr Makowski, Marek Sadłocha, Piotr Chmura, Michał Semeniuk, a obecnie Szymon Żugaj.

Obecnie chór seminaryjny spotyka się na próbach raz w tygodniu, w czwartki od godz. 19:15 do 20:30. Repertuar zespołu stanowią: chorał gregoriański, psalmy polskiego renesansu, śpiewy liturgiczne szkoły dominikańskej w Krakowie skomponowane przez Pawła Bębenka oraz utwory autorskie dyrygenta.