Elbl¹g;23.01; ekumeniczne nieszpory w Wy¿szym Seminarium Duchownym

„Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15, 6). Pod takim hasłem odbywał się tegoroczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Materiały do tegorocznego Tygodnia Modlitw zostały przygotowane przez chrześcijan z Karaibów. Od 1975 roku za przygotowanie materiałów odpowiedzialni są chrześcijanie z różnych krajów i kontynentów.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się, co roku między 18 a 25 stycznia. Warto dodać, że Tydzień Modlitw o Jedność obchodzony jest od 110 lat, a został zainicjowany przez księdza Paula Wattsona z USA. W tych dniach chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na nabożeństwach ekumenicznych, aby wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. W myśl gościnnej wymiany kaznodziei Słowo Boże  w trakcie nabożeństw ekumenicznych głosi zaproszony duchowny z innego Kościoła chrześcijańskiego.

W Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 16 stycznia wprowadziła nas swoją tematyką konferencja wychowawcza, którą poprowadził dla nas Biskup Elbląski Ks. bp dr Jacek Jezierski. Temat konferencji brzmiał: „Marcin Luter. Reformacja. Ekumenizm.”. Konferencja ta przybliżyła nam postać dra Marcina Lutra, genezę Reformacji oraz ukazała nam, na czym polega i czym jest ekumenizm.

Pierwsze nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w parafii św. Antoniego z Padwy w Mikołajkach Pomorskich, gdzie kaznodzieją był ks. Kazimierz Klaban, proboszcz parafii Dobrego Pasterza Kościoła polskokatolickiego w Elblągu.

Następnie 19 stycznia grupka kleryków brała udział w nabożeństwie w zborze „Nowe Życie” Kościoła Zielonoświątkowego w Elblągu, gdzie kazanie do zgromadzonych skierował Biskup Elbląski.

Dnia 20 stycznia część z nas uczestniczyła w nabożeństwie ekumenicznym w parafii św. Jana Chrzciciela w Szymonowie.

W niedzielę 21 stycznia braliśmy udział we Mszy świętej w intencji jedności chrześcijan w katedrze pw. św. Mikołaja, której przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Elbląski Jacek Jezierski.

Z kolei 23 stycznia w naszym Seminarium odbyły się nieszpory ekumeniczne, na które licznie przybyli przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich. Kaznodzieją był pastor Wojciech Gajewski ze zboru Chrystusa Zbawiciela Kościoła zielonoświątkowego we Fromborku. W kazaniu pastor podkreślił, że ekumenizm zrodził się w sercach ludzi i jest częścią dojrzałego chrześcijaństwa. Tradycyjnie na koniec nabożeństwa pozdrowienia przekazali duchowni różnych wyznań chrześcijańskich. Po nieszporach wszyscy razem udaliśmy się na refektarz seminaryjny na wspólny posiłek.

W święto Nawrócenia św. Pawła, 25 stycznia w parafii św. Pawła w Elblągu u ojców Franciszkanów odbyły nieszpory ekumeniczne, na których byli obecni przedstawiciele naszego seminarium. Kaznodzieją był Biskup Elbląski.

Zwieńczeniem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 28 stycznia była Msza św. w parafii polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza w Elblągu. Mszy św. przewodniczył ks. Kazimierz Klaban, proboszcz parafii. Kazanie wygłosił Biskup Elbląski Jacek Jezierski.

Jak widać w tym roku pomimo trwania sesji egzaminacyjnej wzięliśmy aktywny udział w nabożeństwach ekumenicznych organizowanych w naszej diecezji. Bo o jedność chrześcijan powinien się troszczyć każdy wedle własnych sił, czy to w codziennym życiu chrześcijańskim, czy też w badaniach teologicznych i historycznych.