W sobotę o godzinie 20 uroczystym Veni Creator Spiritus rozpoczęliśmy pierwszy w nowym semestrze dzień skupienia. Słowo Boże głosił ks. mgr lic. Piotr Łatacz, proboszcz parafii w Kwietniewie i kustosz Sanktuarium św. Wojciecha w Świętym Gaju.

Ksiądz Kustosz przybliżył nam charakterystyczne cechy jakimi powinien wyróżniać się kapłan wobec siebie, ludu i samego Boga. Uwrażliwił nas na to, abyśmy nigdy nie byli zamknięci na dary Ducha Świętego i łaski płynące z przyjętych sakramentów. Ks. Łatacz słusznie zauważył, że świętość jest powołaniem każdego człowieka, a działanie zgodne z wolą Bożą pomaga odkryć każdemu człowiekowi indywidualną drogę do świętości.

Dzień skupienia to czas ciszy, która ma zbliżyć do Pana Boga, dlatego też zawsze przewidziany jest sakrament pokuty i pojednania.

Ten szczególny czas zakończył się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył zaproszony kaznodzieja. Sprawował ją w intencji zmarłego księdza prałata Aleksandra Kłosa, proboszcza ze swojej rodzinnej parafii w Chojnicach.