Obłóczyny i kandydatura

Obłóczyny i kandydatura

W sobotę (7 października) podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 pod przewodnictwem J.E. Ks. bp dr Józefa Wysockiego czterech alumnów przyjęło strój duchowny, a pięciu kleryków z roku piątego wyraziło gotowość do przyjęcia sakramentu święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu.

Jak zaznaczył w homilii ksiądz biskup, nowo obłóczeni bracia będą odtąd nosić czarną sutannę, która jest symbolem ubóstwa, posłuszeństwa i pokory. Na uroczystość przybyły rodziny kleryków oraz księża. Tradycyjnie po Mszy Świętej i uroczystym obiedzie nowo obłóczeni klerycy wyjechali na weekend do swoich domów rodzinnych.

Alumni którzy przyjęli strój duchowny to:

al. Filip Biernacki

al. Patryk Jaszkowski

al. Daniel Kurowski

al. Jarosław Szubiak

Alumni, którzy złożyli kandydaturę do święceń diakonatu i prezbiteratu:

al. Michał Budek

al. Piotr Chmura

al. Augustyn Szefler

al. Maksymilian Ślizień

al. Michał Zalewski

 

Czas na rekolekcje…

Czas na rekolekcje…

Dziś (2 Października) o godz. 20.00 zaczynamy nasze rekolekcje seminaryjne, które zakończą się w piątek 6 Października w godzinach wieczornych. W tym roku rozważania rekolekcyjne przeprowadzi dla nas dominikanin z klasztoru w Łodzi o. Norbert Kuczko OP . Będzie to szczególny czas dla braci, z trzeciego roku, którzy w sobotę przyjmą strój duchowny i dla braci z roku piątego, którzy w tym samym dniu wyrażą przed biskupem swoją gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.

Czas rekolekcji to moment zadumy, ale też wytężonej pracy duchowej. Potrzeba będzie nam dużo siły, by zmierzyć się z naszymi słabościami i usłyszeć cichy głos Boga mówiącego w naszych sercach. Dlatego w oczekiwaniu na czas świętych rekolekcji prosimy Was Drodzy Przyjaciele o modlitwę i wsparcie duchowe.

Harcerz w sutannie

Harcerz w sutannie

W naszym seminarium duchownym od lat działa Starszoharcerski Klerycki Krąg Akademicki „Gutta” im. bł. ks. phm. S.W. Frelichowskiego. Jako członkowie Związku Harcerstwa Polskiego klerycy-harcerze angażują się w różne akcje związane z harcerstwem zarówno na terenie Elbląga, jak i po za nim. W sposób szczególny alumni naszego seminarium włączają się wychowanie duchowe zuchów i harcerzy po przez uczestnictwo w obozach oraz organizowanie comiesięcznej Mszy Świętej dla druhen i druhów.

W niedzielę 1 Października o godz. 15.00 w kościele Bożego Ciała w Elblągu odbyła się pierwsza w tym roku akademickim msza harcerska. Celebracji przewodniczył ks. pwd. Jakub Altman diecezjalny kapelan harcerzy. Seminaryjny krąg harcerski reprezentowali al. Michał Zalewski oraz diakoni Piotr Kanarek i Łukasz Sołtysiak. W comiesięcznej Eucharystii udział biorą nie tylko harcerze i zuchy, ale też ich przyjaciele i sympatycy scoutingu.

Jesienne porządki

Jesienne porządki

Seminarium to nie tylko uczelnia, to także nasz dom. Jak w każdym domu tak i u nas czasem trzeba zabrać się za porządki. W naszej wspólnocie wszystkie prace porządkowe, zarówno w budynku, jak i wokół niego wykonują klerycy. Tym razem były to porządki jesienne w naszym seminaryjnym ogrodzie. Rękawy do pracy zakasali bracia z pierwszego roku, którzy całkiem nieźle sprawdzili się w roli ogrodników.  :)

 

Święty Michale broń nas…

Święty Michale broń nas…

29 września obchodziliśmy w liturgii Kościoła święto archaniołów Gabriela, Rafała i Michała. Aniołowie Boga Wszechmocnego to potężne istoty, czyste i nieskalane duchy, które wielbią Boga i oddają Mu chwałę. Ich szczególne zadanie to opieka nad ludźmi. Rafał to anioł, który czuwał nad Tobiaszem i pomagał mu w wypełnieniu jego misji (Księga Tobiasza). Jego imię oznacza „Bóg uzdrawia”. Gabriel to anioł, który, jak piszę w swej ewangelii Św. Łukasz, zwiastował Maryi wcielenie Syna Bożego. Imię Gabriel tłumaczy się słowami „Moc Boża”. Natomiast Michał to Książę Wojska Niebieskiego. Potężny anioł, który według Apokalipsy Świętego Jana strącił szatana – zbuntowanego przeciw Woli Bożej anioła do piekła.

W naszej wspólnocie szczególną czcią darzymy świętego Michała. Ufamy w jego opiekę nad naszą wspólnotą. Dlatego jak co roku w dzień święta Świętych Archaniołów spotkaliśmy się o godz. 18.00 przed figurą Św. Michała, która znajduje się nieopodal drzwi wejściowych do naszego seminarium, aby uczestniczyć w krótkim nabożeństwie, któremu przewodniczył tradycyjnie ksiądz rektor Sławomir Małkowski.

Powierzając się opiece świętych Archaniołów ufamy w Bożą Opatrzność, która prowadzi nas każdego dnia.

 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Startujemy…

Startujemy…

W poniedziałek 25 września w naszym seminarium znowu zrobiło się głośno… To oznacza tylko jedno skończyły się wakacje.

Wróciliśmy z nowym zapałem do pracy, nauki i formacji duchowej. Rok akademicki rozpoczęliśmy od wspólnotowej Eucharystii o godz. 20.00. W tym roku nasza wspólnota powiększyła się o wiele nowych twarzy. Pierwszy rok studiów rozpoczęło sześciu kleryków. Również wyższe roczniki zasilone zostały o nowych braci.

We wtorek 26 września rozpoczęliśmy wykłady. Czas zabrać się ostro do pracy… Już niedługo rozpoczniemy rekolekcje seminaryjne. Dziękując wszystkim za modlitwę, bez której zapewne nie byłoby nas tutaj ośmielamy się prosić Was o dalsze wsparcie modlitewne.