Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej zachęca młodych mężczyzn, którzy zdali egzamin dojrzałości do podjęcia formacji w nowym roku akademickim 2021/2022

A oto spis dokumentów, jakie powinien ze sobą przywieźć kandydat:

– Podanie o przyjęcie do WSD DE napisane własnoręcznie,
– Własnoręcznie napisany życiorys,
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
– Świadectwo dojrzałości (oryginał),
– Świadectwo chrztu,
– Świadectwo bierzmowania,
– Opinia Księdza Proboszcza,
– Opinia katechety,
– Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyższe uczelnie (specjalizacja nauczycielska),
– Kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2),
– Kserokopia książeczki wojskowej (strony 2-3 i 6-7),
– Fotografie legitymacyjne 5 sztuk o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL
– Fotografia w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,
– Opłata rekrutacyjna na rzecz Wydziału Teologii UWM ,
– Wypełniony formularz podania rekrutacyjnego UWM (generowany przy internetowej rejestracji kandydata: https://irk.uwm.edu.pl/. Internetowa rejestracja kandydata jest obowiązkowa!

Z każdym z kandydatów moderatorzy WSD przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną w oparciu o pracę pisemną. Każdy kandydat winien wcześniej zgłosić chęć wstąpienia do Seminarium, odbyć rozmowę wstępną z rektorem WSD (kontakt: 607 160 857 lub 663 464 982) i wypełnić odpowiednie formularze.