Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego

BIBLIOTEKA

Katalogi on-line / Logowanie

http://katalog.fides.org.pl/

Katalog prac dyplomowych:

http://www.fides.org.pl/cgi-bin/makwww/makwww.exe?BM=13

ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel. (055) 232-51-83
e-mail: bibliotekawsdelblag@gmail.com

Biblioteka WSD Diecezji Elbląskiej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO)” pobiera i przetwarza dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu działania systemu bibliotecznego i wypożyczania książek. Podanie danych jest dobrowolne, lecz absolutnie niezbędne do przetworzenia przez system biblioteczny. Osobom korzystającym z zasobu Biblioteki przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, czy żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej, ul. Bożego Ciała 10, 82-300 Elbląg.