W Sercu Jezusa i w Sercu Maryi

W Sercu Jezusa i w Sercu Maryi

W dniach 17/18 kwietnia 2018 r. miała miejsce V Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych na Jasną Górę. Uczestniczyło w niej 2 tys. alumnów oraz  ok. 300 przełożonych z całej Polski, w tym cała nasza wspólnota seminaryjna. Spotkanie w Częstochowie odbywało się pod hasłem ,,W Sercu Jezusa i w Sercu Maryi”.

„Bądźcie powitani w Sercu Jezusa i w Sercu Maryi, gdzie jest najdonioślejsza przestrzeń formacyjna i gdzie miłość Boga jest hojnie rozlana” – mówił na początku ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor WSD w Koszalinie, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Także metropolita częstochowski, abp Wacław Depo przywitał przybyłe wspólnoty.

Konferencję wygłosił abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Poruszył w niej wiele ważnych kwestii dotyczących życia kapłańskiego oraz cech dobrej formacji seminaryjnej. – Idąc do kapłaństwa możesz trzymać głowę na piersi Jezusa i słuchać Jego Serca, tak jak św. Jan umiłowany uczeń, gdy wchodzi w swoje kapłaństwo na Ostatniej Wieczerzy – mówił abp Ryś.

-Stuła na którą czekacie. Czy może być jarzmem nie do uniesienia? Czy kapłaństwo może być ciężarem  którego nie będziecie chcieli nosić? Odpowiedź brzmi: tak. Dzieje się tak wtedy, gdy mamy do czynienia z religią zredukowaną do prawa, przepisów, zwyczajów, nakazów i zakazów normujących wszystko. Wtedy jarzmo jest nie do uniesienia. Jednak takim ludziom Jezus mówi: Uczcie się ode mnie! Bo jestem pokorny sercem – kontynuował do kleryków abp Grzegorz Ryś

-Aby być szczęśliwymi, musimy przyjąć Boży plan na nasze życie. Kiedy garncarz lepi naczynie, wie w jakim celu to robi. Tak samo Bóg, kiedy nas stwarzał, wytyczył nam ścieżkę życia która jest dla nas najlepsza. Jezus nie napisał swojego scenariusza życia. My też tego nie róbmy. Ojciec ma dla nas specjalny plan  – podkreślił metropolita łódzki.

Kolejnym punktem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu, której przewodniczył bp Andrzej Przybylski. Po repozycji klerycy z całej Polski wyruszyli w procesji z katedry św. Rodziny na Jasną Górę. Przewodniczył jej Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Abp Jorge Carlos Patron Wong przewodniczył Mszy Świętej w Bazylice Jasnogórskiej. W homilii mówił – Misja kapłańska nie rodzi się z nas, ani dzięki naszej sile. Nie może być też realizowana według naszych pomysłów, czy programów. Jesteśmy sługami projektu, który należy do Boga. Każdy podobnie jak Jezus powinien wypowiadać poprzez życie kapłańskie tę prawdę. Wszystko to, co dał mi Ojciec przychodzi do mnie ponieważ ja to przyjmuję. Moje kapłaństwo nie jest moim projektem, a moja parafia nie jest moim prywatnym ogródkiem, który mogę uprawiać jak mi się tylko podoba.- kontynuował.

Na zakończenie pielgrzymki wszystkie seminaria duchowne i zakonne oddały się w opiekę Bożej Matki. Akt Zawierzenia poprowadził abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. – Pragniemy przez to zawierzenie wejść w głębię Serca Jezusa i Twoje Serce. Chcemy przez to kształtować w sobie miłość służebną, która jest kryterium uczniów Chrystusa – wołał Arcybiskup.

V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wyższych Seminariów Duchownych

V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wyższych Seminariów Duchownych

W dniach od 13 do 14 kwietnia br. w naszym seminarium odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej Wyższych Seminariów Duchownych. Z tej okazji przybyli do nas klerycy z całej Polski: z Siedlec, Poznania, Katowic, Pelplina, Gdańska, Warszawy, Kalisza oraz Krakowa. Nie zabrakło również przedstawicieli z naszego elbląskiego seminarium. Konkurs podzielony został na dwie kategorie: Turniej Recytatorski oraz Turniej Piosenki Poetyckiej. Oprócz zmagań z recytacją i śpiewem, uczestnicy mieli okazję zwiedzić miasto Elbląg, a także zapoznać się ze zwyczajami i tradycjami panującymi w naszej diecezji. W Turnieju Recytatorskim wzięło udział dwunastu uczestników, natomiast w Turnieju Poezji Śpiewanej wystąpiło pięciu solistów i jeden zespół. Ogłoszenie wyników nastąpiło w sobotę podczas uroczystej gali, na której wyróżnione osoby zaprezentowały swoją twórczość. Gościem specjalnym był pan Adam Strug – polski śpiewak i instrumentalista, etnomuzykolog, poeta, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, scenarzysta filmów dokumentalnych; lider muzycznej kompanii wykonującej jego autorskie piosenki; pomysłodawca zespołu śpiewaczego „Monodia Polska”, praktykującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej. Wykonał dla nas kilka pieśni ze Śpiewnika Pelplińskiego. Przybliżył nam tradycje śpiewacze pochodzące z wielu regionów naszego kraju.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze zaproszenie i liczymy, że w przyszłym roku wystąpi jeszcze więcej tych, którzy słowem recytowanym czy śpiewanym poruszą nasze serca.

Oto nazwiska zwycięzców V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej Wyższych Seminariów Duchownych:

Turniej Recytatorski:

I miejsce – Kamil Szmidtka – Wyższe Seminarium Duchowne w Gdańsku

II miejsce – Paweł Piotr Mosiński – Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie

III miejsce – Paweł Kazlowski – Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie

Turniej Poezji Śpiewanej:

I miejsce – Mateusz Kolasa – Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach oraz
Mateusz Rzepka – Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach

II – miejsce – Robert Józef Bielau – Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie

Jury wyróżniło także Doriana Figołuszka z Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach za akompaniament i aranżację oraz Dominika Fiszka-Borzyszkowskiego z Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie za grę na gitarze.

Jeszcze raz wszystkim gratulujemy talentów i liczymy na spotkanie za rok.

CHRISTUS RESURREXIT!!!

CHRISTUS RESURREXIT!!!

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! ALLELUJA!Jezus zmartwychwstalyNiech w święto radosne Paschalnej Ofiary 
składają jej wierni uwielbień swych dary. 
Odkupił swe owce Baranek bez skazy, 
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. 
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała? 
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam grób pusty 
i świadków anielskich, i odzież, i chusty. 
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, 
a miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 
o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Corocznym zwyczajem, w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, nasza wspólnota gościła Najdostojniejszego ks. bp. Józefa Wysockiego w dniu jego imienin. Ksiądz Biskup Senior w homilii wspomniał na wyjątkowość patrona dnia. Odłożenie swojego planu na życie i przyjęcie woli Bożej, a także odwaga jaką się wyróżniał powinny przyświecać także nam. Nie możemy osiąść na laurach, lecz ciągle szukać tego co Boże, tak jak św. Józef – głosił ks. Biskup Józef Wysocki.

Życzenia oraz upominek w imieniu całej wspólnoty złożył senior Wyższego Seminarium Duchownego. Najdostojniejszemu Księdzu Biskupowi dziękujemy za wszelką pomoc, niesamowity przykład działania oraz świadectwo wiary. Jeszcze raz życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, a św. Józef niech uprasza potrzebne łaski – mówił
al. Maksymilian Ślizień.

PLURIMOS ANNOS! 😀😀😀🎉🎉

Szkoła człowieczeństwa i szlifowania serca

Szkoła człowieczeństwa i szlifowania serca

Koło penitencjarne poprzez swoje zaangażowanie w Areszcie Śledczym w Elblągu uczestniczy w życiu religijnym osadzonych. Pragnie realizować jeden z uczynków miłosierdzia, którym jest więźniów pocieszać. Postanowiliśmy pójść pod prąd i wyjść naprzeciw głosom, które wołają o pomoc. Wbrew wszelkim opiniom na temat osadzonych, że nie ma sensu towarzyszyć im w ich życiu, że zasługują na swoją karę i nie ma co się nad nimi rozczulać.

W tym okresie czterdziestu dni zmagania się i zmienianiu serca zaproponowaliśmy osadzonym katechezy tematyczne. Mają one dwa cele. Na początku jest to odkrycie w osadzonym własnego człowieczeństwa oraz spojrzenie na drugą osobę jako równego sobie. Drugim celem jest wskazanie na to, że Bóg pomimo przestępstwa jakiego dokonali, co jednoznacznie wiąże się z popełnieniem grzechu, nigdy ich nie przekreśla, lecz pragnie nawrócenia.Tematyka cotygodniowych spotkań przedstawia się następująco:

  1. „Dno w którym jest światło”- nawrócenie człowieka z dna grzechu, wyjaśnienie czym ono jest.
  2. „Siła to moje człowieczeństwo” zalety i wady, dzięki którym mogę budować nowego człowieka i nowe serce we mnie.
  3. „Moje życie przed przestępstwem oraz w trakcie odbywania kary” – wskazanie na drogę, którą muszę przejść pomiędzy moim sercem, a rozumem.
  4. „Moje wyjście na powierzchnię i zaczerpnięcie świeżego powietrza”  – praca nad swoją wartością                       i wykorzystania go w mojej codzienności.

Każda katecheza opiera się na trzech, szczególnych osobach z Pisma Świętego, które dokonały grzechu oraz ukazanie ich przemiany za sprawą nawrócenia do Boga. Spotkanie pozwala osadzonym odnaleźć się w jednej z osób Biblijnych  oraz ukazanie im lepszej perspektywy w życiu w którym obecna jest relacja z Bogiem. Osadzony poprzez taką katechezę ma konkretne narzędzie do zmiany własnego życia, a patrząc w przyszłość może wykorzystać to do naprawy relacji, które zostały zerwane.

Podczas każdego spotkania mamy do wykorzystania całą godzinę zegarową. Zajęcia odbywają się w formie wykładu, dyskusji i wymiany doświadczeń.  

Dzięki takim katechezom mamy możliwość zaznaczenia obecności Kościoła w środowisku którego na co dzień nie doświadczy osoba wolna. Takie katechezy dają możliwość zaznaczenia obecności Kościoła w środowisku, którego na co dzień nie da się doświadczyć, będąc człowiekiem wolnym. Wyrażamy wdzięczność, że możemy nieść Dobrą Nowinę do osób niejednokrotnie pozbawionych nadziei oraz chęci do przemiany.

Opiekunem duszpasterstwa penitencjarnego jest ks. Piotr Bryk.