Kontakt

Adres:

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Elbląskiej
ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel. (55) 232-51-83

konto seminaryjne:
Bank PeKaO S.A. II O./ Elbląg, ul. Stary Rynek 18A;
nr konta:
81 1240 2265 1111 0000 3237 3178.
Adres mailowy:

seminariumdiecezjielblaskiej@gmail.com