„Studia Elbląskie” (ISSN 1507-9058) są wydawane od 1999 roku. Jest to czasopismo naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej w Elblągu, które jest afiliowane do Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od początku edycji „Studiów Elbląskich” ukazało się 17 tomów. Każdy z nich zawiera działy: historia, teologia, filozofia oraz dział: recenzji, sprawozdań i komunikatów.

Szczegółowe informacje w działach [pod zakładką „Studia Elbląskie”]: zespół redakcyjny, rada naukowa, informacje dla autorów, procedura recenzowania, wersja on-line, roczniki, streszczenia  w jęz. angielskim i niemieckim.

„Studies Elblaskie”: yearbook, the scientific journal of the humanities, with separate departments in the field of theology, history especially Vistula and Warmia, philosophy. A separate section Materials and reviews. Yearbook is published regularly. Articles are reviewed. Each article has: a summary and the key words in English and German.