Zapraszamy na rekolekcje powołaniowe

Zapraszamy na rekolekcje powołaniowe

Spędź ferie zimowe w seminarium!

Jeśli poważnie zastanawiasz się nad swoim życiem, pytasz, szukasz czegoś więcej – to te rekolekcje są dla Ciebie!
Zapraszamy Cię, przyjedź do nas (Elbląg, ul. Bożego Ciała 10) w dniach od 03 do 07 lutego 2018.

Rekolekcje przeznaczone są dla młodzieży męskiej od 3 klasy gimnazjum.
Przywieź ze sobą:
* pytania, które chcesz zadać Bogu
* notatnik, długopis
* Pismo Święte
* Śpiwór (jak chcesz, weź także poduszkę)
* 50 zł – nie rezygnuj z tego czasu, jeśli nie jesteś w stanie pokryć kosztu rekolekcji; powiedz nam o tym

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 stycznia 2018 r.
Wyślij zgłoszenie na adres e-mail: kolopowolaniowe@gmail.com
lub zadzwoń: (55) 232 51 83

Oficjalnie rozpoczęliśmy rok akademicki 2017/2018

Oficjalnie rozpoczęliśmy rok akademicki 2017/2018

Choć wykłady w naszym seminarium rozpoczęły się już ponad  trzy tygodnie temu, to jednak dopiero dziś (25 Października) uroczystą Eucharystią koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. bpa dra Jacka Jezierskiego Biskupa Elbląskiego rozpoczęliśmy oficjalnie rok akademicki 2017/2018. Uroczystości miały w tym roku szczególny charakter ponieważ połączone były one z jubileuszem 25-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej.

To podniosłe wydarzenie sprawiło, że aula seminaryjna zapełniła się dziś wieloma dostojnymi gośćmi. Wśród nich należy wymienić: wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i Ks. kan. dra hab. Marka Żmudzińskiego dziekana wydziału teologii, a także społeczność akademicką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy którym afiliowane jest nasze seminarium. Swoją obecnością zaszczycili nas również ks. bp dr Jacek Jezierski oraz ks. bp dr Jan Styrna biskup senior, profesorowie naszego seminarium, wałdze państwowe i samorządowe oraz zaproszeni goście, którzy podkreślali istotę ważności seminarium dla diecezji, wiernych oraz regionu.

Po przemówieniach i gratulacjach nadszedł czas na immatrykulacje sześciu braci z roku pierwszego oraz wykład inauguracyjny przeprowadzony przez ks. kan. dra Zbigniewa Kulesza.

Uroczystości uświetnił śpiew chóru seminaryjnego oraz muzyka w wykonaniu „Capella Sancti Nicolai” pod batutą ks. dra Piotra Towarka.

Na zakończenie jubileuszowej akademii zabrzmiał tradycyjny śpiew żaków „Gaudeamus Igitur”.

Pola Nadziei…

Pola Nadziei…

W poniedziałek 23 października o godzinie 13.30 alumni z kleryckiego koła hospicyjnego zasadzili przed seminarium Pola Nadziei. Przed gmachem seminarium zasadzono żonkile, które są symbolem ogólnopolskiej akcji mającej na celu nie tylko pomoc finansową dla hospicjum, ale również propagowanie idei pomagania ludziom terminalnie chorym. Katolicka Nauka Społeczna od zawsze broni życia od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Propagowanie idei ochrony życia i pomoc osobą cierpiącym jest darem miłości, do której jako ludzie wierzący w ostateczne zwycięstwo Miłości przez cierpienie krzyża czujemy się zobowiązani.

Święty Jan Paweł II mówił: Nie ma zła, z którego Bóg nie mógłby wyprowadzić większego dobra. Nie ma cierpienia, z którego nie mógłby uczynić drogi prowadzącej do Niego. (…) Cierpienie ukrzyżowanego Boga nie jest tylko jakimś rodzajem cierpienia pośród innych, mniejszym czy większym bólem, lecz nieporównywalną miarą cierpienia. Chrystus, cierpiąc za nas wszystkich, nadał cierpieniu nowy sens, wprowadził je w nowy wymiar, w nowy porządek: w porządek miłości. („Pamięć i tożsamość”, 2005)

Kleryckie koło wolontariatu hospicyjnego od lat odwiedza pacjentów Elbląskiego Hospicjum im dr Aleksandry Gabrysiak. Przez rozmowę oraz modlitwę wspiera ono ludzi terminalnie chorych ukazując im Miłosierdzie kochającego Boga. Oprócz tego klerycy biorą udział we Mszach Świętych w każdą ostatnią sobotę miesiąca za zmarłych pacjentów hospicjum i ich rodziny.

 

III Sesja Plenarna I Synodu Diecezji Elbląskiej

III Sesja Plenarna I Synodu Diecezji Elbląskiej

21 Października 2017r. w naszym seminarium odbyła się III sesja plenarna I Synodu Diecezji Elbląskiej. Matki i ojcowie synodalni zebrali się pod przewodnictwem Biskupa Elbląskiego ks. bpa dr Jacka Jezierskiego, aby podjąć refleksje nad historią, teraźniejszością i przyszłością naszej diecezji. Synod odbywa się pod hasłem „Dojrzali w wierze i życiu”.  

Obrady III Sesji plenarnej rozpoczęło nabożeństwo Słowa Bożego poprowadzone przez ks. dra Piotra Towarka – sekretarza synodu oraz wykładowcę muzyki kościelnej i liturgiki w naszym seminarium. Najważniejszym punktem części modlitewnej była medytacja fragmentu listu św. Pawła Apostoła do Efezjan, której przewodniczył Biskup Elbląski. Kolejnym punktem spotkania synodalnego był wykład ks. prof. dr. hab. Zdzisława Kroplewskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Dojrzałość: osobowość, religijność”. Na zakończenie sesji ks. prof. dr hab. Stefan Ewertowski – sekretarz generalny synodu zaprezentował projekt dokumentu odnowy pastoralnej. Kulturalnym ubogaceniem III sesji plenarnej elbląskiego synodu była muzyka w wykonaniu zespołu „Capella Sancti Nicolai”.

Więcej informacji na stronie Diecezji Elbląskiej: http://diecezja.elblag.pl/home/show/za-nami-iii-sesja-pelnarna-i-synodu-diecezji-elblaskiej-21-padziernika-2017/

Obłóczyny i kandydatura

Obłóczyny i kandydatura

W sobotę (7 października) podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 pod przewodnictwem J.E. Ks. bp dr Józefa Wysockiego czterech alumnów przyjęło strój duchowny, a pięciu kleryków z roku piątego wyraziło gotowość do przyjęcia sakramentu święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu.

Jak zaznaczył w homilii ksiądz biskup, nowo obłóczeni bracia będą odtąd nosić czarną sutannę, która jest symbolem ubóstwa, posłuszeństwa i pokory. Na uroczystość przybyły rodziny kleryków oraz księża. Tradycyjnie po Mszy Świętej i uroczystym obiedzie nowo obłóczeni klerycy wyjechali na weekend do swoich domów rodzinnych.

Alumni którzy przyjęli strój duchowny to:

al. Filip Biernacki

al. Patryk Jaszkowski

al. Daniel Kurowski

al. Jarosław Szubiak

Alumni, którzy złożyli kandydaturę do święceń diakonatu i prezbiteratu:

al. Michał Budek

al. Piotr Chmura

al. Augustyn Szefler

al. Maksymilian Ślizień

al. Michał Zalewski

 

Czas na rekolekcje…

Czas na rekolekcje…

Dziś (2 Października) o godz. 20.00 zaczynamy nasze rekolekcje seminaryjne, które zakończą się w piątek 6 Października w godzinach wieczornych. W tym roku rozważania rekolekcyjne przeprowadzi dla nas dominikanin z klasztoru w Łodzi o. Norbert Kuczko OP . Będzie to szczególny czas dla braci, z trzeciego roku, którzy w sobotę przyjmą strój duchowny i dla braci z roku piątego, którzy w tym samym dniu wyrażą przed biskupem swoją gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.

Czas rekolekcji to moment zadumy, ale też wytężonej pracy duchowej. Potrzeba będzie nam dużo siły, by zmierzyć się z naszymi słabościami i usłyszeć cichy głos Boga mówiącego w naszych sercach. Dlatego w oczekiwaniu na czas świętych rekolekcji prosimy Was Drodzy Przyjaciele o modlitwę i wsparcie duchowe.