Szkoła człowieczeństwa i szlifowania serca

Szkoła człowieczeństwa i szlifowania serca

Koło penitencjarne poprzez swoje zaangażowanie w Areszcie Śledczym w Elblągu uczestniczy w życiu religijnym osadzonych. Pragnie realizować jeden z uczynków miłosierdzia, którym jest więźniów pocieszać. Postanowiliśmy pójść pod prąd i wyjść naprzeciw głosom, które wołają o pomoc. Wbrew wszelkim opiniom na temat osadzonych, że nie ma sensu towarzyszyć im w ich życiu, że zasługują na swoją karę i nie ma co się nad nimi rozczulać.

W tym okresie czterdziestu dni zmagania się i zmienianiu serca zaproponowaliśmy osadzonym katechezy tematyczne. Mają one dwa cele. Na początku jest to odkrycie w osadzonym własnego człowieczeństwa oraz spojrzenie na drugą osobę jako równego sobie. Drugim celem jest wskazanie na to, że Bóg pomimo przestępstwa jakiego dokonali, co jednoznacznie wiąże się z popełnieniem grzechu, nigdy ich nie przekreśla, lecz pragnie nawrócenia.Tematyka cotygodniowych spotkań przedstawia się następująco:

 1. „Dno w którym jest światło”- nawrócenie człowieka z dna grzechu, wyjaśnienie czym ono jest.
 2. „Siła to moje człowieczeństwo” zalety i wady, dzięki którym mogę budować nowego człowieka i nowe serce we mnie.
 3. „Moje życie przed przestępstwem oraz w trakcie odbywania kary” – wskazanie na drogę, którą muszę przejść pomiędzy moim sercem, a rozumem.
 4. „Moje wyjście na powierzchnię i zaczerpnięcie świeżego powietrza”  – praca nad swoją wartością                       i wykorzystania go w mojej codzienności.

Każda katecheza opiera się na trzech, szczególnych osobach z Pisma Świętego, które dokonały grzechu oraz ukazanie ich przemiany za sprawą nawrócenia do Boga. Spotkanie pozwala osadzonym odnaleźć się w jednej z osób Biblijnych  oraz ukazanie im lepszej perspektywy w życiu w którym obecna jest relacja z Bogiem. Osadzony poprzez taką katechezę ma konkretne narzędzie do zmiany własnego życia, a patrząc w przyszłość może wykorzystać to do naprawy relacji, które zostały zerwane.

Podczas każdego spotkania mamy do wykorzystania całą godzinę zegarową. Zajęcia odbywają się w formie wykładu, dyskusji i wymiany doświadczeń.  

Dzięki takim katechezom mamy możliwość zaznaczenia obecności Kościoła w środowisku którego na co dzień nie doświadczy osoba wolna. Takie katechezy dają możliwość zaznaczenia obecności Kościoła w środowisku, którego na co dzień nie da się doświadczyć, będąc człowiekiem wolnym. Wyrażamy wdzięczność, że możemy nieść Dobrą Nowinę do osób niejednokrotnie pozbawionych nadziei oraz chęci do przemiany.

Opiekunem duszpasterstwa penitencjarnego jest ks. Piotr Bryk.

Aby żyć Słowem Bożym

Aby żyć Słowem Bożym

W każdą sobotę Wielkiego Postu w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu odbywa się kurs lektorski. Bierze w nim udział 14 chłopaków z parafii należących do dekanatów Elbląg -Północ i Elbląg – Południe. Zajęcia są prowadzone przez kleryków naszego Seminarium, a działania koordynuje ks. Damian Papierowski.

W kursie przewidziane zostały wykłady tematyczne m.in. o Słowie Bożym, Mszale Rzymskim oraz ćwiczenia np. z fonetyki. Ma służyć to lepszemu zrozumieniu i pełnieniu funkcji lektora. Zajęcia potrwają do 24 marca.

Młodzież czuwa!

Młodzież czuwa!

W sobotę, 03.03.2018r. o godz. 19.00 odbyło się kolejne czuwanie młodzieży w Pieniężnie, przygotowane przez Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów. To I spotkanie z cyklu przygotowanego na ten rok. Tematem przewodnim była wolność, którą przynosi Chrystus. Przyszłe czuwania nawiązywać będą do kolejnych głównych prawd chrześcijaństwa. Grupy uczestników przybyły m.in z Braniewa i Ornety.

Spotkanie młodzieży rozpoczęły wspólne nieszpory. Bardzo ciekawym doświadczeniem była droga krzyżowa na świeżym powietrzu, choć panowały dość ekstremalne warunki pogodowe. Czuwacze mieli możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu oraz przystąpienia do spowiedzi. Świadectwem swojej wiary podzielił się o. Tomasz Bujarski SVD. Na ok. 1.30 zaplanowana została Msza święta celebrowana przez przybyłych kapłanów, duszpasterzy grup.

Wśród uczestników obecna była 9-osobowa grupa kleryków z naszego seminarium.

Przyjęcie posług lektoratu i akolitatu

Przyjęcie posług lektoratu i akolitatu

W sobotę 17 lutego w naszym Seminarium odbyła się uroczystość. Podczas Mszy świętej o godz. 10 pod przewodnictwem JE Ks. bp. dr. Józefa Wysockiego, trzech alumnów przyjęło posługę lektoratu oraz klerycy roku IV – posługę akolitatu.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup zaznaczył, że prawdziwy chrześcijanin może mieć tylko jeden wzór – Jezusa Chrystusa. Taka postawa może ukształtować się tylko wtedy, gdy istnieje w nas  relacja z żywym i prawdziwym Bogiem – dodał. Klerycy, którzy przyjęli posługi, zostali pouczeni o szczególnej odpowiedzialności, jaka od tego momentu na nich spoczywa – za Słowo Boże (lektorat) oraz Najświętszą Eucharystię (akolitat).

Wśród gości obecni byli księża proboszczowie alumnów oraz najbliższa rodzina i przyjaciele. Uroczystości zakończył wspólny obiad, po którym klerycy z roku III i IV wyjechali do rodzinnych parafii.

Posługę lektoratu przyjęli:

al. Patryk Jaszkowski

al. Filip Biernacki

al. Daniel Kurowski

Posługę akolitatu przyjęli:

al. Daniel Kurowski

al. Michał Semeniuk

al. Damian Winiarz

 

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

„Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15, 6). Pod takim hasłem odbywał się tegoroczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Materiały do tegorocznego Tygodnia Modlitw zostały przygotowane przez chrześcijan z Karaibów. Od 1975 roku za przygotowanie materiałów odpowiedzialni są chrześcijanie z różnych krajów i kontynentów.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się, co roku między 18 a 25 stycznia. Warto dodać, że Tydzień Modlitw o Jedność obchodzony jest od 110 lat, a został zainicjowany przez księdza Paula Wattsona z USA. W tych dniach chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na nabożeństwach ekumenicznych, aby wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. W myśl gościnnej wymiany kaznodziei Słowo Boże  w trakcie nabożeństw ekumenicznych głosi zaproszony duchowny z innego Kościoła chrześcijańskiego.

W Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 16 stycznia wprowadziła nas swoją tematyką konferencja wychowawcza, którą poprowadził dla nas Biskup Elbląski Ks. bp dr Jacek Jezierski. Temat konferencji brzmiał: „Marcin Luter. Reformacja. Ekumenizm.”. Konferencja ta przybliżyła nam postać dra Marcina Lutra, genezę Reformacji oraz ukazała nam, na czym polega i czym jest ekumenizm.

Pierwsze nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w parafii św. Antoniego z Padwy w Mikołajkach Pomorskich, gdzie kaznodzieją był ks. Kazimierz Klaban, proboszcz parafii Dobrego Pasterza Kościoła polskokatolickiego w Elblągu.

Następnie 19 stycznia grupka kleryków brała udział w nabożeństwie w zborze „Nowe Życie” Kościoła Zielonoświątkowego w Elblągu, gdzie kazanie do zgromadzonych skierował Biskup Elbląski.

Dnia 20 stycznia część z nas uczestniczyła w nabożeństwie ekumenicznym w parafii św. Jana Chrzciciela w Szymonowie.

W niedzielę 21 stycznia braliśmy udział we Mszy świętej w intencji jedności chrześcijan w katedrze pw. św. Mikołaja, której przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Elbląski Jacek Jezierski.

Z kolei 23 stycznia w naszym Seminarium odbyły się nieszpory ekumeniczne, na które licznie przybyli przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich. Kaznodzieją był pastor Wojciech Gajewski ze zboru Chrystusa Zbawiciela Kościoła zielonoświątkowego we Fromborku. W kazaniu pastor podkreślił, że ekumenizm zrodził się w sercach ludzi i jest częścią dojrzałego chrześcijaństwa. Tradycyjnie na koniec nabożeństwa pozdrowienia przekazali duchowni różnych wyznań chrześcijańskich. Po nieszporach wszyscy razem udaliśmy się na refektarz seminaryjny na wspólny posiłek.

W święto Nawrócenia św. Pawła, 25 stycznia w parafii św. Pawła w Elblągu u ojców Franciszkanów odbyły nieszpory ekumeniczne, na których byli obecni przedstawiciele naszego seminarium. Kaznodzieją był Biskup Elbląski.

Zwieńczeniem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 28 stycznia była Msza św. w parafii polskokatolickiej pw. Dobrego Pasterza w Elblągu. Mszy św. przewodniczył ks. Kazimierz Klaban, proboszcz parafii. Kazanie wygłosił Biskup Elbląski Jacek Jezierski.

Jak widać w tym roku pomimo trwania sesji egzaminacyjnej wzięliśmy aktywny udział w nabożeństwach ekumenicznych organizowanych w naszej diecezji. Bo o jedność chrześcijan powinien się troszczyć każdy wedle własnych sił, czy to w codziennym życiu chrześcijańskim, czy też w badaniach teologicznych i historycznych.

 

Przyrzeczenie Harcerskie

Przyrzeczenie Harcerskie

CZUWAJ !

W sobotę 27 stycznia w godzinach wieczornych nasi bracia z pierwszego roku-członkowie Kleryckiego Kręgu Harcerskiego GUTTA złożyli swoje Przyrzeczenie Harcerskie. Wszystko odbyło się w blasku ogniska obrzędowego, podczas wyprawy do Starego Pola. Nowo zaprzysiężeni druhowie to alumni: Krzysztof Gniotek, Piotr Kreczman oraz Mateusz Kaźmierczak.

Podczas ogniska odczytany był również rozkaz którym zamknięta została próba na stopień Harcerza Rzeczypospolitej dn pwd. Piotra Kanarka.

Od wczorajszego wieczoru druh Mateusz Kaźmierczak został oficjalnie nowym przewodniczącym Kręgu Starszoharcerskiego GUTTA. 

 

Prawo Harcerskie:

 1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.