Rekrutacja do seminarium trwa!

Rekrutacja do seminarium trwa!

Przypominamy, że trwa rekrutacja do elbląskiego seminarium, także w ramach Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Kandydatów prosimy o wypełnienie formularza na stronie UWM: https://irk.uwm.edu.pl/

Egzamin wstępny odbędzie się 13 sierpnia b.r. o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ulicy Bożego Ciała 10 w Elblągu.

Z każdym z kandydatów moderatorzy WSD przeprowadzą rozmowę kwalifikacyjną w oparciu o pracę pisemną.

Każdy kandydat winien wcześniej zgłosić chęć wstąpienia do Seminarium, odbyć rozmowę wstępną z rektorem WSD (kontakt: 607 160 857) i wypełnić odpowiednie formularze.

A oto spis dokumentów, jakie powinien ze sobą przywieźć kandydat:

 1. Podanie o przyjęcie do WSD DE napisane własnoręcznie,
 2. Własnoręcznie napisany życiorys,
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
 4. Świadectwo dojrzałości (oryginał),
 5. Świadectwo chrztu,
 6. Świadectwo bierzmowania,
 7. Opinia Księdza Proboszcza,
 8. Opinia katechety,
 9. Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyższe uczelnie (specjalizacja nauczycielska),
 10. Kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2),
 11. Kserokopia książeczki wojskowej (strony 2-3 i 6-7),
 12. Fotografie legitymacyjne 5 sztuk o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL
 13. Fotografia w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,
 14. Opłata rekrutacyjna na rzecz Wydziału Teologii UWM ,
 15. Wypełniony formularz podania rekrutacyjnego UWM (generowany przy internetowej rejestracji kandydata: https://irk.uwm.edu.pl/. Internetowa rejestracja kandydata jest obowiązkowa!

Czekamy na Ciebie, Bracie!

„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” 

Księga Jozuego 1, 9

]

Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu ma nowego rektora!

Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu ma nowego rektora!

Decyzją Biskupa Elbląskiego, dnia 1 lipca 2020 roku, urząd rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej objął ks. kan. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM.
Cała seminaryjna wspólnota życzy nowemu Księdzu Rektorowi błogosławieństwa Bożego i powodzenia na odpowiedzialnym stanowisku!

Tym samym dziękujemy byłemu rektorowi, ks. kan. dr. Sławomirowi Małkowskiemu, za bardzo dobrą, czteroletnią posługę w naszej wspólnocie.

Rekrutacja do seminarium!

Rekrutacja do seminarium!

„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” 

Księga Jozuego 1, 9

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej zaprasza młodych mężczyzn, chcących pójść za Chrystusem, na egzamin wstępny, który odbędzie się 13 sierpnia b.r. o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ulicy Bożego Ciała 10 w Elblągu.

Przydatne informacje, potrzebne dokumenty dostępne w zakładce DLA KANDYDATÓW

Każdy kandydat winien wcześniej zgłosić chęć wstąpienia do Seminarium, odbyć rozmowę wstępną z rektorem WSD (kontakt: 607 160 857) i wypełnić odpowiednie formularze.

Zapraszamy na rekolekcje powołaniowe!

Zapraszamy na rekolekcje powołaniowe!


Zapraszamy do uczestnictwa w rekolekcjach powołaniowych organizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej. Tegoroczne rekolekcje odbędą się pod hasłem: „Mój skarb” (por. Mt 13,44). Rekolekcje poprowadzi delegat Biskupa Elbląskiego do spraw powołań, ks. Maksymilian Ślizień.

Rekolekcje odbędą sie w dniach: 4 – 8 lipca 2020 roku.

Tego lata udział w „powołaniówce” będzie naznaczony przestrzeganiem przepisów sanitarnych, by maksymalnie chronić siebie nawzajem przed ewentualnym zarażeniem. Osobom, które zgłoszą się na rekolekcje, zostaną udzielone informacje dotyczące bezpieczeństwa i zasad higieny, które będą obowiązywać w tym czasie.

Zgłoszenia na rekolekcje prosimy przesyłać na email kolopowolaniowe@gmail.com do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Czekamy na Ciebie i zapewniamy o naszej modlitwie!

Klerycy z Koła Powołaniowego,
Kl. Szymon Żugaj – prezes Koła Powołaniowego,
Ks. Maksymilian Ślizień – delegat Biskupa Elbląskiego ds. powołań

Święcenia diakonatu i prezbiteratu A. D. 2020.

Święcenia diakonatu i prezbiteratu A. D. 2020.

Diecezja elbląska ma dwóch nowych księży. 30 maja 2020 roku w katedrze św. Mikołaja w Elblągu święcenia przyjęli: ks. Damian Winiarz (szafarz święceń: bp Jacek Jezierski) i ks. Michał Semeniuk (szafarz: bp Wojciech Skibicki). Dzień wcześniej, 29 maja 2020 roku święcenia diakonatu otrzymał dn Patryk Jaszkowski (szafarz: bp Jacek Jezierski).

Fotorelacja Gościa Elbląskiego – diakonat: TUTAJ! – prezbiterat: TUTAJ! oraz TUTAJ!

Obrona prac magisterskich A.D. 2020.

Obrona prac magisterskich A.D. 2020.

W poniedziałek, 18 maja 2020 roku, diakoni Daniel Kurowski, Michał Semeniuk oraz Damian Winiarz, obronili swoje prace dyplomowe, tym samym uzyskując tytuł magistra. Serdecznie gratulujemy!
W przyszły poniedziałek nasi diakoni rozpoczynają rekolekcje poprzedzające uroczystość przyjęcia święceń prezbiteratu, które odbędą się w Katedrze Elbląskiej w sobotę 30 maja. Prosimy o modlitwę.