Akcja kalendarzowa A. D. 2020.

Akcja kalendarzowa A. D. 2020.

Zakończyliśmy coroczną akcję kalendarzową. W tym roku w wyjątkowych okolicznościach, w maseczkach, z zachowaniem reżimu sanitarnego dzieliliśmy się świadectwem pójścia za głosem Chrystusa, radościami i troskami codzienności w seminarium. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli- Księżom Proboszczom, Parafianom, tym, którzy przyjęli nas w minionych tygodniach. Zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie!

Uroczystość Patronalna A. D. 2020.

Uroczystość Patronalna A. D. 2020.

W dniach 7- 8 grudnia 2020 roku w naszym Seminarium obchodziliśmy uroczystości związane z Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryi Panny – Patronki naszej Wspólnoty. 7 grudnia uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. Bp. Jacek Jezierski. Wysłuchaliśmy także referatu ks. prof. dr hab. Dariusza Koteckiego pt. „Od pójścia -za- do bycia -z- w Ewangelii wg św. Marka”. Wyróżniono alumnów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w toku studiów w roku akademickim 2019/2020

8 grudnia wieczorem uczestniczyliśmy w Liturgii Akatystu przygotowanej przez chór seminaryjny.

21. Dni Interdyscyplinarne, pt. Warmińskie Seminaria Hagiologiczne.

21. Dni Interdyscyplinarne, pt. Warmińskie Seminaria Hagiologiczne.

W dniach 4- 5 listopada moderatorzy  i alumni elbląskiego seminarium uczestniczyli w  21. Dniach Interdyscyplinarnych, pt. Warmińskie Seminaria Hagiologiczne.
Dzień pierwszy– X Ogólnopolskie seminarium hagiologiczne Święta Anna w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś poświęcony był postaci św. Anny w teologii i sztuce w perspektywie historycznej. Tematyka drugiego dnia obrad obejmowała sylwetki kanonizowanych papieży – od Grzegorza Wielkiego do Jana Pawła II – perspektywie uniwersalnej i regionalnej– XI Ogólnopolskie seminarium hagiologiczne Święci Papieże – od Grzegorza Wielkiego do Jana Pawła II – w wierze, pobożności, teologii i sztuce –dawniej i dziś. Tego dnia wystąpił nasz rektor,  ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM (referat – Św. Pius X jako fundator Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie) oraz alumn V roku  Adam Gapys (komunikat – Formy upamiętnienia pobytu św. Jana Pawła II w Elblągu po 6 czerwca 1999 r.). Swe wystąpienia prezentowali także liczni naukowcy i doktoranci z ośrodków naukowych w Polsce, w tym wykładowcy naszego seminarium. Wykłady i dyskusje toczyły się za pośrednictwem platformy MS Teams. Organizatorem wydarzenia był Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.