„Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei”

„Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei”

„Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei”. Pod taki hasłem obchodzony był w dniach 19-26 października Tydzień Misyjny.

W tym okresie w Kościele szczególną uwagę poświęca się działalności misyjnej. W całym kraju organizowane są wydarzenia mające przybliżyć specyfikę pracy misyjnej oraz wyrazić solidarność z polskimi misjonarzami. Tydzień Misyjny to także wzmożona modlitwa w intencji wszelkich podejmowanych dzieł, których celem jest szerzenie Dobrej Nowiny w świecie.

W naszej wspólnocie ten czas także został należycie wyeksponowany. W ciągu 7 dni zostały zorganizowane różnorakie wydarzenia nawiązujące tematyką do dzieła misyjnego.

W związku z tym, że październik jest miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej, to każdego dnia modlitwa różańcowa odbywała się w innych językach. Można było usłyszeć  modlitwy w języku japońskim czy suahili.

Koło Misyjne, jako organizator obchodów, zaaranżowało także spotkanie z klerykami Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie. Była to dobra okazja aby wymienić się doświadczeniami, ale także poznać wiedzę na temat krajów misyjnych oraz problemów, przed którymi stoją dziś misjonarze.

W czwartek o godz. 17.15 Mszę Świętą dla naszej wspólnoty koncelebrowali kapłani Diecezji Elbląskiej, którzy pracowali na misjach. Swoją obecnością zaszczycili nas ks. Stanisław Gorgol, ks. Jarosław Kiełb oraz ks. Tomasz Bielecki. Obecne na Mszy Święte były także siostry ze Zgromadzenia Benedyktynek Misjonarek z Kwidzyna. Kazanie „w stylu misyjnym” wygłosił ks. Tomasz Bielecki. Po wspólnej kolacji każdy z przybyłych gości został obdarzony skromnym upominkiem.

W programie obchodów Tygodnia Misyjnego została ujęta projekcja filmu o kandydacie na ołtarze – Marianie Żelazku SVD. O. Żelazek pracował na misji w Indiach. Zwany jest „misjonarzem trędowatych”

Do organizacji wydarzeń włączyły się także inne koła działające w naszym Seminarium.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

Światowy Dzień Misyjny

Światowy Dzień Misyjny

Na dzisiejszą niedzielę przypada Światowy Dzień Misyjny. Jest to święto Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Rozpoczyna ono obchody Tygodnia Misyjnego, który w tym roku będzie obchodzony pod hasłem: „Pełni ducha i posłani”.  Na Światowy Dzień Misyjny papież Franciszek wystosował orędzie. Jego tekst jest dostępny pod tym linkiem: https://episkopat.pl/oredzie-ojca-swietego-franciszka-na-swiatowy-dzien-misyjny-2018/

W związku z tym, w naszym seminarium odbędą się nabożeństwa nawiązujące do tematyki misyjnej oraz spotkania z misjonarzami. Głównym organizatorem ww. wydarzeń jest działające w naszym seminarium Koło Misyjne.

W tym szczególnym tygodniu pamiętajmy w modlitwach za dzieła misyjne podejmowane przez Kościół.

Wezwanie na V. sesję plenarna I synodu diecezji elbląskiej [27 października 2018]

Wezwanie na V. sesję plenarna I synodu diecezji elbląskiej [27 października 2018]

Szanowni Uczestnicy I synodu diecezji elbląskiej! Greckie słowo „synodos” oznacza skrzyżowanie dróg. Zbiegły się one ze sobą po raz pierwszy w dniu 17 września 2016 roku, gdy uczestniczyliśmy w otwarciu i pierwszej sesji plenarnej naszego synodu. Druga sesja odbyła się w Kwidzynie [24 czerwca 2017], trzecia w Elblągu [21 października 2017], a czwarta w Iławie [16 czerwca 2018]. Na dzień 27 października br. [godz. 10.30] zapraszam wszystkich wezwanych prawnie na synod do uczestnictwa w V. sesji plenarnej, która odbędzie się w gmachu Seminarium Duchownego w Elblągu [kan. 462 § 1 KPK].

W oczekiwaniu na spotkanie – bp Jacek Jezierski

PROGRAM:

1. Nabożeństwo biblijne
2. Wspomnienie śp. prof. Janusza Hochleitnera – uczestnik prac Komisji tradycji 
3. Słowo ks. prof. Stefana Ewertowskiego – sekretarza generalnego synodu
4. Prezentacja projektu dokumentu pt. Diecezja elbląska w perspektywie historycznej [ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Zawadzki – Komisja tradycji]
5. Głosowanie nad dokumentem
6. Zakończenie
7. Posiłek

P.S. Auto można zaparkować na boisku seminaryjnym!

ks. pt

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

25 alumnów rozpoczęło nowy rok akademicki 2018/19 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Inaugurację rozpoczęła Msza św. wotywna o Duchu Świętym, której przewodniczył biskup elbląski Jacek Jezierski. W uroczystości wzięli udział: bp senior Jan Styrna, przedstawiciele seminariów duchownych z Olsztyna, Ełku, Pelplina i Gdańska oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Była to 25 inauguracja w dziejach Seminarium. 

Akademię inauguracyjną rozpoczął śpiew hymnu „Bogurodzica”. Po nim miało miejsce przemówienie rektora Seminarium – ks. kan. dr. Sławomira Małkowskiego, które zakończyła tradycyjna formuła: „Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque Sit” – „Oby to było dobre, szczęśliwe i korzystne”.

Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja [wciągnięcie do spisu studentów] sześciu alumnów roku pierwszego. Dokonała jej prof. UWM dr. hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz – prodziekan ds. nauki Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jako reprezentant alumnów zwrócił się do immatrykulowanych diakon Maksymilian Ślizień. Wykład inauguracyjny pt. „Dwa przykazania miłości w perspektywie teologii duchowości” wygłosiła dr. hab. Marta Kowlaczyk prof. Seminarium Elbląskiego.

Z krótkimi okolicznościowymi przemówieniami zwrócili się do społeczności Seminarium: Jan Bobek – przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jan Nowak – wiceprezydent Elbląga, Marek Pruszak – przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu oraz Maciej Romanowski – starosta elbląski. List okolicznościowy na ręce rektora nadesłał także Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski.

Uroczystość inauguracyjną zakończono odśpiewaniem średniowiecznej pieśni akademickiej „Gaudeamus igitur”. Podczas Mszy św. śpiewał chór seminaryjny, któremu towarzyszył zespół instrumentalny „Capella Sancti Nicolai” pod batutą ks. dr. Piotra Towarka prof. Seminarium. Wykonana została m.in. Missa de Sanctis, a także Psalm 63, Psalm 148 oraz aria na trąbkę i organy Henry Purcell’a.

Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu zostało erygowane 1 października 1992 r. przez pierwszego biskupa elbląskiego dr. Andrzeja Śliwińskiego. Pierwsza inauguracja odbyła się jesienią 1993 roku. W ostatnim czasie profesor filozofii w Seminarium – ks. dr Józef Kożuchowski zdobył stopień doktora habilitowanego, a wykładowca teologii fundamentalnej ks. dr hab. Marek Żmudziński – dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie otrzymał tytuł profesora UWM.

ks. pt

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

Przyjęcie stroju duchownego i kandydatura

Przyjęcie stroju duchownego i kandydatura

W sobotę 6 października, po uprzednim odbyciu 5-cio dniowych rekolekcji, klerycy z roku III przyjęli strój duchowny, natomiast klerycy roku V oświadczyli gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i  prezbiteratu. Obrzęd obłóczyn oraz złożenie kandydatury do święceń odbyły się podczas uroczystej Mszy świętej o godzinie 10. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił J.E. ks bp dr Józef Wysocki, biskup senior.

Na uroczystość przybyła najbliższa rodzina alumnów nowo obłóczonych oraz księża. Po uroczystym obiedzie klerycy roku III wyjechali do swoich rodzinnych domów.

Alumni, którzy przyjęli strój duchowny:

al. Grzegorz Gajewski

al. Adam Gapys

al. Szymon Żugaj

Alumni, którzy złożyli kandydaturę do święceń diakonatu i prezbiteratu:

al. Daniel Kurowski

al. Damian Winiarz

al. Michał Semeniuk