Zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie!

Zmartwychwstał samowładnie,  jak przepowiedział dokładnie!

RESURREXIT, SICUT DIXIT, ALLELUIA!

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego –  zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią,  piekłem i szatanem – składamy serdeczne życzenia.  Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,  napełniając je światłem Zmartwychwstania,  pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim  dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać  i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.  Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA!

Życzenia składają moderatorzy, alumni i pracownicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej