Posługi lektoratu i akolitatu [GALERIA]

Posługi lektoratu i akolitatu [GALERIA]

W sobotę po zakończonych rekolekcjach, podczas uroczystej Eucharystii ,której przewodniczył ks. bp Jacek Jezierski, klerycy roku III (Grzegorz Gajewski, Adam Gapys, Szymon Żugaj) otrzymali posługę lektora, zaś klerycy roku IV (Patryk Jaszkowski i Łukasz Kołodziej) otrzymali posługę akolity. Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Biskup wręczył diakonom dekrety kierujące ich na wielkopostną praktykę duszpasterską. Uroczystość zwieńczył wspólny posiłek w refektarzu. 

W uroczystości wzięli udział także zaproszeni goście – rodzina przyjmujących posługi alumnów oraz ich księża proboszczowie. 

 

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne

Uroczystym śpiewem hymnu Te Deum Laudamus zakończyliśmy w naszej wspólnocie wielkopostne rekolekcje. Nauki wygłosił o. Michał Deja OFMCap, wieloletni formator, były ojciec duchowny w seminarium Braci Mniejszych Kapucynów.

Motywem przewodnim konferencji były wybrane aspekty z życia św. Franciszka z Asyżu. Na każdy dzień rekolekcji został przewidziany konkretny fragment Ewangelii do rozmyślania. Były to teksty, jak wspominają hagiografowie, które wywarły wpływ na całe życie Świętego, a potem stały się fundamentem reguł zakonów żebraczych.

Podczas ostatniej konfenrencji Ojciec Kaznodzieja obdarował każdego kleryka pewnym upominkiem – Pismami św. Franciszka i św. Klary.

Za wygłoszone Słowo, wytrwałą posługę, świadectwo radosnego życia w relacji z Bogiem oraz duchową lekturę – jako wspólnota WSD Diecezji Elbląskiej bardzo dziękujemy!

Życzenia z okazji 25. rocznicy sakry biskupiej JE Ks. Bp. Jacka Jezierskiego

Życzenia z okazji 25. rocznicy sakry biskupiej JE Ks. Bp. Jacka Jezierskiego

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Jackowi Jezierskiemu, Biskupowi Elbląskiemu, z okazji 25. rocznicy sakry biskupiej składamy najlepsze życzenia! Niech Duch Święty prowadzi każdego dnia posługi, Matka Boża otacza swoją przemożną opieką, a patron, św. Jacek, uprasza codziennie potrzebne łaski na dalsze lata tej odpowiedzialnej posługi. Veritas Christi Liberat – słowa, tak wymowne w dzisiejszym świecie, niech będą zawsze konkretnym drogowskazem. Z tej okazji wyrażamy także wielką wdzięczność za wszelkie dobro i pomoc jaką Czcigodny Ksiądz Biskup wyświadczył naszej Seminaryjnej Wspólnocie! Pamiętamy w modlitwie – Wspólnota WSD DE.

Plurimos Annos! 🙂 🙂 🙂

Spotkanie z Biskupem nominatem!

Spotkanie z Biskupem nominatem!

Dziś w murach naszego Seminarium zjawił się wyjątkowy gość- Ksiądz Biskup nominat Wojciech Skibicki. Klerycy zrobili Biskupowi niespodziankę – przygotowali okolicznościowy tort oraz obdarowali Księdza Biskupa drobnym upominkiem. Na początku wybrzmiało uroczyste Plurimos Annos następnie senior Seminarium,  al. Michał Semeniuk, złożył Jego  Ekscelencji serdeczne życzenia w imieniu  całej wspólnoty. Zgromadzeni alumni mieli możliwość zadawania wielu ciekawych pytań Księdzu Biskupowi nominatowi. Spotkanie odbyło się w bardzo radosnej atmosferze. Aby upamiętnić to wydarzenie, została wykonana wspólna pamiątkowa fotografia.

Świętość jest dla każdego

Świętość jest dla każdego

W sobotę o godzinie 20 uroczystym Veni Creator Spiritus rozpoczęliśmy pierwszy w nowym semestrze dzień skupienia. Słowo Boże głosił ks. mgr lic. Piotr Łatacz, proboszcz parafii w Kwietniewie i kustosz Sanktuarium św. Wojciecha w Świętym Gaju.

Ksiądz Kustosz przybliżył nam charakterystyczne cechy jakimi powinien wyróżniać się kapłan wobec siebie, ludu i samego Boga. Uwrażliwił nas na to, abyśmy nigdy nie byli zamknięci na dary Ducha Świętego i łaski płynące z przyjętych sakramentów. Ks. Łatacz słusznie zauważył, że świętość jest powołaniem każdego człowieka, a działanie zgodne z wolą Bożą pomaga odkryć każdemu człowiekowi indywidualną drogę do świętości.

Dzień skupienia to czas ciszy, która ma zbliżyć do Pana Boga, dlatego też zawsze przewidziany jest sakrament pokuty i pojednania.

Ten szczególny czas zakończył się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył zaproszony kaznodzieja. Sprawował ją w intencji zmarłego księdza prałata Aleksandra Kłosa, proboszcza ze swojej rodzinnej parafii w Chojnicach.

 

Biskup z naszej ziemi

Biskup z naszej ziemi

Ks. kan. dr Wojciech Skibicki, absolwent naszego seminarium, w dniu 14 lutego 2019 r., został ustanowiony przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej! Biskup Nominat to wieloletni wykładowca liturgiki, a w latach 2004-2016 wicerektor w naszej wspólnocie.

Decyzja Ojca Świętego to historyczny moment w dziejach diecezji elbląskiej oraz naszego seminarium. Więcej: TUTAJ! 

Wspólnota seminaryjna – moderatorzy, profesorowie, alumni oraz pracownicy uczelni – gratulują i życzą Księdzu Biskupowi Nominatowi prowadzenia przez Ducha Świętego oraz opieki Najświętszej Maryi Panny na czas tej pięknej i odpowiedzialnej posługi. Niech św. Wojciech wyprasza potrzebne łaski w codziennej służbie w naszej diecezji! O Księdzu Biskupie Nominacie pamiętamy w naszych modlitwach! 

qw12