Odpust seminaryjny

Odpust seminaryjny

W piątek 8 Grudnia w liturgii Kościoła obchodziliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto patronalne naszego seminarium. Obchody odpustu rozpoczęliśmy już w w czwartek (7 Grudnia)  o godz. 20.00 Liturgią Godzin, której przewodniczył pijar o. Stanisław Płaszewski.

W piątek uroczystości odpustowe rozpoczęła wspólna modlitwa pod przewodnictwem ojca duchownego ks. dra Marcina Pinkiewicza, po której odnowiliśmy nasze oddanie się Niepokalanej. Po śniadaniu odbyła się tradycyjna loteria fantowa zorganizowana przez kleryckie koło Caritas. Dochód z akcji zostanie jak zwykle przeznaczony na cele charytatywne.

O 10.30 odbył się wykład ks. dra hab. Janusza Szulista, prof. UMK w Toruniu. Następnie, w kaplicy seminaryjnej, odprawiona została uroczysta Msza Święta odpustowa pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa dra Jacka Jezierskiego, Biskupa Elbląskiego. Po Eucharystii cała wspólnota seminaryjna wraz z zaproszonymi gośćmi udała się do refektarza seminaryjnego na uroczysty obiad. O godz. 17.00 tradycyjnie odśpiewaliśmy Akatyst ku czci Bogurodzicy.

Niepokalana Maryjo – wzorze Nowego Człowieka, wspieraj nas każdego dnia i prowadź do Twego Syna…

 

Misyjne wspomnienia

Misyjne wspomnienia

Choć od tego wydarzenia minęło już trochę czasu, to jednak wciąż wspominamy nasz seminaryjny Tydzień Misyjny, który trwał  od  22 do 28 października.

Wstępem do wydarzeń z nim związanych była wizyta o.  Łukasza Bovio IMC– Sekretarza Krajowego Papieskiej Unii Misyjnej, który przybliżył nam sprawy związane z misjami i to, jak klerycy mogą włączyć się w działalność misyjną Kościoła. Spotkał się także z naszym kołem misyjnym gdzie udzielił nam kilku rad co do funkcjonowania koła i kleryckich stażów misyjnych. Było to bardzo wartościowe doświadczenie.

Sam Tydzień Misyjny rozpoczęliśmy od  „ kolacji misyjnej” podczas której mieliśmy okazję spróbować dań i przekąsek z krajów, w których Kościół prowadzi działalność misyjną.  Również różaniec w tym tygodniu poświęcony był sprawom misji i naszych diecezjalnych misjonarzy . Mieliśmy przyjemność gościć w tym czasie ks. Pawła Smaglijenko, który opowiedział nam o swoich doświadczeniach z misji na Filipinach i w Zambii. O sprawach misyjnych dowiadywaliśmy się także z filmów poświęconych tej tematyce, a kilku z nas wybrało się do szkół, aby tam przeprowadzić katechezy misyjne. Czas ten obfitował w nowe doświadczenia i radosne chwile, a na pewno po raz kolejny zwrócił nasze myśli w kierunku działalności misyjnej Kościoła i ku potrzebom ludzi z innych krajów.

 

 

Inspiracje św. Jana Pawła II dla współczesności

Inspiracje św. Jana Pawła II dla współczesności

4 grudnia w naszym seminarium odbyła się XII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa: Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności. Organizatorami spotkania były elbląskie uczelnie wyższe: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu. W tym roku spotkanie poświęcone było zagadnieniu „dialogu”.

Sesja rozpoczęła się o godz. 15.30. W auli naszego seminarium gości przywitał ks. dr Grzegorz Puchalski moderator spotkania. Pierwszym prelegentem była pani dr hab. Aneta Lica z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Tematy przedłożenia brzmiał: Kazania świętokrzyskie i Kazania gnieźnieńskie jako pierwsze kroki w kierunku dialogu Kościoła z wiernymi. Kolejnym gościem konferencji był prof. dr hab. Mieczysław Plopa, z EUHE, który w swoim wystąpieniu mówił na temat Dialogu małżeńskiego. Pierwszą część spotkania zakończył wykład filozoficzny o temacie: Dialog według Martina Bubera ks. dra Sławomira Małkowskiego z WSD w Elblągu.

 Drugą częścią konferencji był Panel dyskusyjny o temacie Warunki, formy, cele dialogu… uczestnikami panelu byli: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM w Olsztynie; ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM; dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM.

Więcej informacji na stronie Diecezji Elbląskiej

 

Klerycy dzieciom

Klerycy dzieciom

Wczoraj (2 Grudnia) w teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu klerycy naszego seminarium przedstawili sztukę dla dzieci „Titelitury”. Co roku w okolicach wspomnienia liturgicznego św. Mikołaja z Miry (6 Grudnia) alumni elbląskiego seminarium razem z Caritas Diecezji Elbląskiej organizują spotkanie mikołajkowe dla dzieci z całej diecezji.

Podczas spotkania młodzi ludzie mogą obejrzeć spektakl oraz porozmawiać ze świętym Mikołajem, od którego otrzymują skromne prezenty. Całe przedsięwzięcie poprzedzone jest tygodniami pełnymi prób i przygotowywania scenografii. Tradycyjnie za zorganizowanie przedstawienia odpowiedzialni są alumni z rocznika trzeciego, udział w nim bierze większość całej naszej wspólnoty. Przygotowanie spektaklu to ciężka praca, jednak widząc po raz kolejny uśmiech na twarzach dzieci wiemy, że było warto.

 

Dysydenci czy decydenci?

Dysydenci czy decydenci?

Wczoraj (1 Grudnia) w gmachu naszego Seminarium odbyła się konferencja naukowa „Dysydenci czy decydenci?”. Dotyczyła ona sytuacji Protestantów w Prusach Królewskich i Koronie w XVI-XVIII wieku. Konferencja odbywa się w ramach obchodów 500. rocznicy Reformacji. Po raz pierwszy jubileusz ten miał charakter ekumeniczny.

Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, który we wstępie podkreślił, że: „Dialog katolicko-protestancki trwa do dziś, rozpoczął się od pewnego konfliktu, toczył się poprzez różne spory, aż do dzisiejszych prób wzajemnego zrozumienia. Natomiast ks. bp dr Jacek Jezierski, Biskup Elbląski podkreślił, że to spotkanie, choć nie można go nazwać wprost ekumenicznym, to jednak ma niejako taki charakter: „Ekumenizm odnosi się do teologii i zagadnień z nią związanych, ale ta konferencja należy do inicjatyw, które należy określić mianem ekumenizmu praktycznego, ekumenizmu dnia codziennego”. Na koniec Biskup Elbląski dodał, że: „w czasie takich spotkań niezwykle ważna jest również wzajemna życzliwość. Nie tylko dystans, gdyż on prowadzi do obojętności. Ale musimy być życzliwi gdyż rozmawiamy o tragedii podziału chrześcijaństwa”.

            Z referatów wygłoszonych przez prelegentów podczas konferencji można było dowiedzieć się jak toczyło się życie katolików i protestantów na ówczesnym terenie Polski. Organizatorem konferencji pt. „Dysydenci czy decydenci?  Protestanci w Prusach Królewskich i Koronie w XVI – XVIII wieku” był: Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie oraz Diecezja Elbląska.

 

Zapraszamy do udziału w XII. Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej: Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności

Zapraszamy do udziału w XII. Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej: Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności

Zapraszamy do udziału w XII. Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej: Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności, która odbędzie się w dn. 4 grudnia 2017 r. w gmachu Seminarium w Elblągu [ul. Bożego Ciała 10]. Rozpoczęcie: godz. 15.30. Organizatorami konferencji są elbląskie uczelnie wyższe: PWSZ, EUHE, WSD. W tym roku spotkanie poświęcone będzie kwestii „dialogu”.

INSPIRACJE JANA PAWŁA II DLA WSPÓŁCZESNOŚCI

„Dialog musi zmierzać do tego, by uznane były specyficzne właściwości i odrębność poszczególnych ludzi i grup z zachowaną przestrzenią wolności”

                                               [Jan Paweł II – XVI Orędzie z okazji Światowego Dnia Pokoju]

 

XII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa: 4 grudnia 2017

Aula Seminarium Duchownego w Elblągu [ul. Bożego Ciała 10]

ORGANIZATORZY:

Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Elblągu

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej w Elblągu

 

 

CZĘŚĆ I – godz. 15.30 [prowadzenie – ks. dr Grzegorz Puchalski, WSD Elbląg]:

– prof. dr hab. Zenon Lica, prof. UG; PWSZ,  dr hab. Aneta Lica UG; PWSZ: Kazania świętokrzyskie i Kazania gnieźnieńskie jako pierwsze kroki w kierunku dialogu Kościoła z wiernymi

– prof. dr hab. Mieczysław Plopa, EUHE: Dialog małżeński

– ks. dr Sławomir Małkowski, WSD w Elblągu, Dialog według Martina Bubera

– przerwa na kawę –

CZĘŚĆ II – godz. 17.00: Panel – Warunki, formy, cele dialogu…

– dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM w Olsztynie; ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM; dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM

 

ZAPRASZAMY!