Categories: Bez kategorii

Tydzień ekumeniczny 2024

W dniach 18-25 stycznia b.r. wspólnota naszego seminarium włączyła się w przeżywanie Tygodnia Modlitw o Jedność chrześcijan. Uczestniczyliśmy w nabożeństwach ekumenicznych. Jedno z nich – nieszpory ekumeniczne – sprawowane były w kaplicy seminaryjnej we wtorek 23 stycznia. Kazanie wygłosił pastor prezbiter dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG. W sobotę 20 stycznia w auli naszego seminarium, w ramach cyklu spotkań Elbląskiej Szkoły Biblijnej, odbyło się spotkanie w formie wykładu interaktywnego p.t. „Ekumenizm dzisiaj”, z udziałem ks. pastora Marcina Pilcha z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

„Będziesz miłował Pana, swego Boga… a bliźniego swego jak siebie samego„ (Łk 10,27)