Po zakończonych rekolekcjach 5-ego października nasi bracia z roku III przyjęli sutannę , a nasz brat z roku V wyraził gotowość przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Przed Mszą Świętą J.E ks. bp dr Wojciech Skibicki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej poświęcił sutanny, które są znakiem dobrych obyczajów, pokory, pokuty i oddania się Panu Bogu na służbę do śmierci. Zakładając swój nowy strój alumni zwlekają z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekają się w człowieka nowego sprawiedliwego i prawdziwie świętego, oni przyoblókłszy się w Chrystusa, stali się kimś jednym w Chrystusie to pokazuje jedność Kościoła Świętego.

Po homilii księdza biskupa odbył się obrzęd przyjęcia kandydata gotowego do przyjęcia święceń.

Alumni, którzy przyjęli strój duchowny

  • al. Krzysztof Gniotek
  • al. Paweł Grzona
  • al. Mateusz Kaźmierczak
  • al. Piotr Kreczman

Alumn wyrażający gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu

  • al. Patryk Jaszkowski