17 października br. w sercu diecezji elbląskiej rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. celebrowana przez J.E ks bpa dra Jacka Jezierskiego, biskupa elbląskiego. W homilii ksiądz biskup przypomniał postać patrona dnia-Św. Ignacego Antiocheńskiego. Wskazał na męczeństwo świętego jako wzór do poświęcenia się Chrystusowi.

Po Eucharystii rozpoczęła się akademia inauguracyjna, którą rozpoczął śpiew hymnu „Bogurodzica”. Po nim miało miejsce przemówienie rektora Seminarium – ks. kan. dra Sławomira Małkowskiego, które zakończyła tradycyjna formuła: „Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque Sit” – „Oby to było dobre, szczęśliwe i korzystne”. Przed przemówieniem księdza rektora został zaprezentowany krótki film z życia seminarium.

Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja [wciągnięcie do spisu studentów] dziewięciu alumnów roku pierwszego. Dokonał jej prof. UWM dr. hab. Marek Żmudziński – dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Następnie zostali nagrodzeni alumni, którzy mieli najwyższe średnie w poprzednim roku akademickim
(dn Michał Semeniuk, al. Patryk Jaszkowski, al. Grzegorz Gajewski, al. Krzysztof Gniotek i
al. Karol Palczewski)
, a także alumni którzy byli bardzo zaangażowani w życie seminaryjne (al. Adam Gapys, al. Szymon Żugaj i al. Piotr Kreczman).
Jako reprezentant alumnów przemówił diakon Michał Semeniuk. 

Z krótkimi okolicznościowymi przemówieniami zwrócili się do społeczności seminarium: Sławomir Sadowski – wicewojewoda warmińsko-mazurski, Jolanta Małkowska – przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Antoni Czyżyk – przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu, Małgorzata Adamowicz – dyrektor elbląskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie, a także dr Iwona Kijkowska – prorektor PWSZ w Elblągu.  

Wykład inauguracyjny z teologii misji wygłosił ks. dr Adam Michałek SVD, prof. Misyjnego Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie. W wykładzie zaprezentowane zostały poglądy belgijskiego jezuity Jacques Dupuis, który opowiada się za modelem pluralizmu inkluzywnego w relacji między chrześcijaństwem a religiami.

W uroczystości wzięli udział: bp pomocniczy Wojciech Skibicki, przedstawiciele seminariów duchownych z Olsztyna, Pelplina, Gdańska i Pieniężna. Była to 26 inauguracja w dziejach seminarium.