Dzisiaj, 24 października odbyła się w naszych murach konferencja naukowa pt.”Duszpasterstwo w jednostkach penitencjarnych. Możliwości i perspektywy rozwoju”, która była współorganizowana przez Areszt Śledczy w Elblągu i nasze seminarium. Pierwszy blok konferencyjny rozpoczął się od referatu, który wygłosił o. Jan Dezyderiusz Pol, OFM – koordynator działań duszpasterskich w biurze Naczelnego Kapelana Więziennictwa w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej na temat „Religia w procesie resocjalizacji”. Następnym referentem był ks. mgr lic. Piotr Fiałek wygłosił on konferencję na temat „Kara i jej stosowanie – perspektywa katolicka”. Kolejny referat pt.”Kapłan – prorok” wygłosił ks. Józef Tabaka.
Po przerwie mjr Ireneusz Łepkowski przedstawił nam temat
„Duszpasterstwo więzienne jako gwarancja wolności sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych na podstawie aktualnej sytuacji w jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego”.
„Rola psychologa więziennego w procesie resocjalizacji i inicjowaniu zmian osobowości”- taki temat przedstawiła nam kpt. Anna Downar.
Kolejny referat wygłosili wspólnie ks. Przemysław Kalicki i mjr Paweł Bartel tytuł brzmiał ” Terapeuta i kapelan – współpraca w towarzyszeniu osobie uzależnionej podczas terapii i po jej zakończeniu”. Po drugim bloku konferencyjnym był czas na dyskusję. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: ks. Waldemar Maliszewski, mjr Ireneusz Łepkowski, ks. kmdr Marcin Pilch i ks. kan. Tomasz Baliński. Nad przebiegiem czuwali moderatorzy – ks. Piotr Bryk i kpt. Anna Downar.
Konferencję podsumował ppłk Robert Witkowski, który stwierdził, że potrzebne są takie rozważania, by osadzeni ale także i funkcjonariusze wiedzieli na temat duszpasterstwa penitencjarnego. Na konferencji był również obecny J.E. ks. bp Jacek Jezierski, biskup elbląski.