Categories: Bez kategorii

Konferencja poświęcona bł. Dorocie z Mątów

Nasze Seminarium wspólnie z Muzeum Zamkowym w Malborku i Muzeum w Kwidzynie organizują ogólnopolską konferencję poświęconą błogosławionej Dorocie z Mątów pt.: Błogosławiona Dorota z Mątów Wielkich – życie i kult. Przewidziane są wystąpienia nie tylko naszych rodzimych profesorów i wykładowców, ale także profesorów i pracowników naukowych z UMK w Toruniu, UWM w Olsztynie, Uniwersytetu w Białymstoku oraz innych osób zajmujących się osobą bł. Doroty z Mątów. Konferencja odbędzie się na Zamku w Kwidzynie we czwartek 29 listopada w godz. 10.30 – 15.00. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Gorąco zachęcamy do udziału. Myślę, że bł. Dorota z Mątów jest warta tego, by nią się zainteresować, od niej się uczyć świętego życia, troszczyć się o rozwój jej kultu zwłaszcza na terenie naszej diecezji, gdzie Błogosławiona przyszła na świat i gdzie też chwalebnie zakończyła swoje życie.

PROGRAM KONFERECJI

“BŁOGOSŁAWIONA  DOROTA Z MĄTÓW WIELKICH – ŻYCIE I KULT”

10.00 – 10.30   rejestracja uczestników – sala I piętra zamku w Kwidzynie

10.30 – Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości przez dyrektora Muzeum Zamkowego

w Malborku Mariusza Mierzwińskiego

Sesja I 

Moderator dr hab. Janusz Hochleitner prof. UWM  (Muzeum Zamkowe w Malborku)

10.40 – 11.00   ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski  (UWM Olsztyn) – Bł. Dorota z Mątów Wielkich

w pomezańskim Kwidzynie (1391/94-XXI w.)

11.00 – 11.15   bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski  (Olsztyn) – Prezentacja przekładów ks. Jana

 z Kwidzyna „Żywoty Doroty z Mątów Mistrza Jana z Kwidzyna” oraz “Siedmiolilii”

11.15 – 11.35   dr Marta Kowalczyk  (UWM Olsztyn) – Żywot i myśli przewodnie “Siedmiolilii” Doroty

z Mątów na podstawie przekazu Mistrza Jana z Kwidzyna

11.35 – 11.55   ks. dr hab. Stefan Ewertowski prof. UWM  (UWM Olsztyn) – Miłość nadprzyrodzona według bł. Doroty z Mątów

11.55 – 12.10   dr  Monika  Jakubek – Raczkowska  (UMK Toruń) – MENTIS OCULOS LEVAVIT. Obrazowe aspekty mistyki bł. Doroty z Mątów

12.10 – 12.40   przerwa kawowa

Sesja II

Moderator ks. dr hab. Stefan Ewertowski  prof. UWM  (redaktor naczelny „Studiów Elbląskich”)

12.40 – 13.00   dr hab. Janusz Hochleitner prof. UWM  (Muzeum Zamkowe w Malborku) – Pielgrzymowanie w  państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w czasach bł. Doroty  z  Mątów Wielkich

13.00 – 13.15   ks. dr Mieczysław Józefczyk  (Elbląg) – Pielgrzymi z Elbląga a bł. Dorota

13.15 – 13.30   prof. dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew  (UMW w Olsztynie) – Najstarsze edycje wizerunku bł. Doroty

13.30 – 13.50   dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, prof. UwB  (Uniwersytet w Białymstoku) – Błogosławiona Dorota z Mątów jako wzorzec świeckiej świętości w hagiografii polskiej XVII i XVIII wieku

13.50 – 14.05   mgr Alicja Grabowska  (UMK Toruń) – Wpływ osoby i kultu bł. Doroty na wyposażenie kościoła i duchowe życie parafii w Mątowach Wielkich od średniowiecza do współczesności

14.05 – 14.20   ks. dr Sławomir Małkowski  (Miłoradz) – Dom Pielgrzyma w Mątowach

14.20 – 15.00   dyskusja