Od 1 do 5 lutego bieżącego roku w murach elbląskiego seminarium po raz kolejny odbyły się zimowe rekolekcje powołaniowe  pod hasłem:  „On żyje i chce, abyś żył”.  Uczestniczyło w nich 7 młodych mężczyzn poszukujących swojej drogi życiowej.  Mogli oni w ciszy i skupieniu rozeznawać swą przyszłość, a umożliwiały im to precyzyjnie przygotowane punkty programu, między innymi medytacja Słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, codzienna Eucharystia, grupy dzielenia, konferencje, wieczorna integracja, wspólne sprzątanie i przygotowywanie posiłków, a także spotkanie z Księdzem Biskupem Wojciechem Skibickim. Rekolektanci zwiedzili również bazylikę katedralną w Pelplinie.
Organizatorem rekolekcji było Koło Powołaniowe, działające przy elbląskim seminarium. Do pomocy
w przygotowaniu tego wydarzenia włączyło się 8 alumnów.
Rekolekcje poprowadził  delegat Biskupa Elbląskiego ds. powołań ks. Sławomir Milde.